HŽPP

Vijesti

Održan stručni skup

Edukacijom i inovacijama do sigurnosti na željezničko-cestovnim prijelazima

foto: Fakultet prometnih znanosti; Edukacijom i inovacijama do sigurnosti na željezničko-cestovnim prijelazima

Na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 2. veljače 2023. održan je stručni skup Edukacijom i inovacijama do sigurnosti na željezničko-cestovnim prijelazima u okviru znanstveno-istraživačkog sveučilišnog projekta Višekriterijska analiza uzroka prometno-rizičnog ponašanja korisnika Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj. Voditeljica projekta je izv. prof. dr. sc. Danijela Barić, a istraživački tim čine članovi Zavoda za cestovni promet i Zavoda za prometno-tehnička vještačenja.

Cilj stručnog skupa bio je okupiti dionike u čijoj su domeni željezničko-cestovni prijelazi (ŽCP) kako bi se suradnjom, razmjenom znanja, iskustva i novih ideja raspravilo o rješenjima koja bi doprinijela promjeni obrazaca rizičnog ponašanja korisnika željezničko-cestovnih prijelaza i osvijestila ih o posljedicama nepoštivanja prometnih pravila te doprinijela sigurnijem odvijanju prometa.

Stručni skup održao se u organizaciji Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (FPZ) pod pokroviteljstvom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva unutarnjih poslova. Stručni skup okupio je predstavnike Hrvatskog sabora, nadležnih ministarstava, upravitelja željezničke i cestovne infrastrukture, prijevoznika, agencija, tvrtki, medija, akademske zajednice i ostale dionike.

U uvodnom dijelu stručnog skupa sudionicima se obratio dekan Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Marko Šoštarić, a, između ostalih dionika, uvodni govor održao je i član Uprave HŽ Putničkog prijevoza Mario Zubak. Na kraju uvodnog dijela uzvanike je u ime Međunarodne željezničke unije (UIC) pozdravila Isabelle Fonverne, savjetnica za sigurnost i interoperabilnost te koordinatorica međunarodne inicijative ILCAD (International Level Crossing Awareness Day) kojoj je cilj podići svijest o opasnostima na ŽCP-ima.

Nakon uvodnog dijela i pozdravnih govora održana su predavanja. Izv. prof. dr. sc. Danijela Barić s Fakulteta prometnih znanosti održala je predavanje Edukacijom i inovacijama do sigurnosti na željezničko-cestovnim prijelazima. Barić je navela uzroke i posljedice prometno rizičnog ponašanja korisnika ŽCP-a istaknuvši važnost edukacije radi prevencije nesreća. Istaknula je nužnost novih metoda poučavanja uz primjenu suvremenih tehnologija, predložila moguća tehnička i tehnološka rješenja koja mogu učinkovito spriječiti posljedice rizičnog ponašanja te se osvrnula  na doprinos medija u prevenciji nesreća. Predavanje je završila prikazom sažetka provedenog in situ eksperimenta sudara osobnog automobila i željezničkog vozila, tzv. crash testa na željezničko-cestovnom prijelazu Graboštani. Bio je to uvod u predavanje Analiza podataka dobivenih crash testom koje je održao Željko Šarić s Fakulteta prometnih znanosti. Šarić je istaknuo višestruke koristi od eksperimenta s obzirom da su njime prikupljeni vrijedni tehnički podaci o nesreći, provedena je rekonstrukcija uzroka, analiza posljedica i simulacija provedbe očevida u kojemu su sudjelovali i studenti FPZ-a. Navedena studija slučaja koristit će se i u nastavnom procesu.

Glavni istražitelj iz Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Tomislav Josip Biber održao je predavanje na temu Sigurnost na željezničko-cestovnim prijelazima - AIN osvrt i perspektiva u kojemu je prezentirao simulaciju provedene istrage nakon održanog crash testa te izdvojene primjere ranijih istraga. 

Predavanje Željezničko-cestovni prijelazi iz perspektive strojovođa koje je održao strojovođa Stjepan Fotović iz HŽ Putničkog prijevoza privuklo je posebnu pozornost. Fotović je nazočnima predstavio svoja osobna i iskustva drugih strojovođa koji su sudjelovali u nesrećama na ŽCP-ima. Fotović se osvrnuo na probleme i stres s kojima se susreću strojovođe nakon prometne nesreće i opisao kako se nose s takvim stresom te o čemu sve ovisi povratak strojovođe na posao.

Član Uprave HŽ Infrastrukture Darko Barišić održao je predavanje na temu Vlak je uvijek brži o preventivno-edukativnoj akciji koju HŽ Infrastruktura provodi više od 20 godina. Nakon osvrta na novu statistiku, prikazao je preventivno-edukativne promotivne videomaterijale kojima HŽ Infrastruktura nastoji educirati u najvećoj mjeri najmlađe sudionike u prometu, a zaključno se osvrnuo na infrastrukturna ulaganja i planove za modernizaciju ŽCP-a.

Isabelle Fonverne iz Međunarodne željezničke unije (UIC) održala je predavanje UIC Global Safety Activities as Regards Level Crossings Accident Prevention. Fonverne je predstavila preventivno-edukativne aktivnosti koje provodi UIC u suradnji s institucijama i tvrtkama te je istaknula izvrsnu suradnju s Fakultetom prometnih znanosti i HŽ Infrastrukturom, koja je rezultirala organizacijom međunarodne konferencije ILCAD u Zagrebu 2018. na kojoj je sudjelovalo oko 200 sudionika iz 29 zemalja. Uz to, predstavnici FPZ-a i HŽ Infrastrukture aktivno sudjeluju u radu dvije radne skupine UIC-a posvećene prevenciji nesreća na ŽCP-ima te ilegalnih prelazaka preko pruge i samoubojstava na pruzi.

Načelnik sektora u Upravi za željezničku infrastrukturu i promet Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Milan Vuković održao je predavanje Program rješavanja željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza preko pruge za razdoblje od 2023. do 2027. godine, a ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa Želimir Delač održao je predavanje Uloga Agencije za sigurnost željezničkog prometa u odobravanju i nadzoru željezničko-cestovnih prijelaza. Darko Grac iz Ministarstva unutarnjih poslova održao je predavanje Sigurnost na željezničko-cestovnim prijelazima u kojemu je predstavio aktualnu statistiku nesreća, ukazao na razlike u definiciji nesreće između cestovnog i željezničkog zakonodavstva te prezentirao preventivno-edukativne i represivne aktivnosti policije.

Na stručnom skupu posebna pozornost bila je posvećena medijima s obzirom na velike mogućnosti njihova doprinosa u osvještavanju sudionika u prometu o posljedicama rizičnog ponašanja i prevenciji nesreća. Predavanje Doprinos medija sigurnosti u prometu – Istrage prometnih nesreća održao je Ognjen Golubić s Hrvatske radiotelevizije koji je prezentirao sadržaj i ciljeve TV emisije Istrage prometnih nesreća koja se već pet godina prikazuje na HRT-u i na specifičan način doprinosi prevenciji nesreća.

Nakon održanih predavanja uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali sudionici stručnog skupa, a sudionicima in situ eksperimenta uručene su prigodne zahvalnice. Stručni skup zaključen je prezentacijom automobila koji se koristio u eksperimentu sudara i koji je trajno izložen ispred objekta 69 kako bi sve posjetitelje Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj podsjećao na posljedice rizične vožnje i nepoštivanje prometnih pravila.