HŽPP

Najčešća pitanja

Može li se e-karta kupiti za drugog korisnika?

Kupnja e-karte za drugog korisnika (različitog od osobe koja kupuje kartu) je moguća. U tom slučaju kupac kupuje kartu kao korisnik bez registracije, a u aplikaciju unosi podatke stvarnog korisnika e-karte (ime i prezime, adresa), kojemu će na e-mail biti poslana e-karta.