HŽPP

Content:

Cijena opće 30-dnevne pretplatne karte na relaciji Zagreb GK–Duga Resa iznosi 910,00 kn.
Za kupnju 30-dnevnne karte potreban je profil K-19 (koji možete kupiti na blagajni kolodvora po cijeni od 30,00 kn), te osobna fotografija.
Profil K-19 vrijedi godinu dana od dana ispostavljanja.