HŽPP

Content:

Kopija potvrde ne vrijedi, učenik odnosno student je dužan donijeti originalnu potvrdu ovjerenu od strane obrazovne ustanove (škole ili fakulteta) kojom se potvrđuje da je riječ o učeniku srednje škole ili studentu fakulteta upisanom u odgovarajuću školsku godinu.