HŽPP

Content:

K-19 je profil na osnovu kojeg se kupuje opća 30-dnevna i godišnja pretplatna karta, a služi kao identifikacijska isprava.
Pametnu karticu s profilom  K-19 možete kupiti na blagajnama HŽ Putničkog prijevoza po cijeni od 30,00 kuna za koju je potrebna osobna fotografija.
Profil K-19 važeći je godinu dana od dana ispostavljanja.