HŽPP

Content:

Broj vagona se optimizira prema broju putnika, no uslijed povećanih i izvanrednih potreba prijevoza ili kvarova, raspoloživost vagona ponekad nije u potpunosti zadovoljavajuća, te se događa da u pojedinim vlakovima broj vagona nije dostatan broju putnika.

Pojačanom aktivnošću radimo na brzom otklanjanju kvarova kako bismo povećali dnevnu raspoloživost vagona.