HŽPP

Najčešća pitanja

Mogu li prekinuti putovanje ako koristim e-kartu?

Za elektroničke karte kupljene kroz kanale prodaje web i smartphone nije moguć prekid putovanja.