HŽPP

Najčešća pitanja

Koju relaciju treba navesti prilikom popunjavanja zahtjeva za izradu pametne kartice ako ću putovati povremeno na različitim relacijama?

Relaciju putovanja potrebno je navesti samo ako putujete svaki dan od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, a za povremena putovanja nije potrebno navesti relaciju.