HŽPP

Najčešća pitanja

Ako sam učenik u đačkom domu, imam li pravo koristiti besplatni prijevoz?

Učenici koji su smješteni u đačkom domu imaju pravo na besplatna pojedinačna putovanja vlakom na bilo kojoj relaciji u RH.