HŽPP

Prava i pravila

Propisi

Zakoni i podzakonski propisi, upute za putnike, uvjeti održavanja, tehnički uvjeti o sigurnosti, uredbe, prava i obaveze

Zakoni i podzakonski propisi, upute za putnike, uvjeti održavanja, tehnički uvjeti o sigurnosti, uredbe, prava i obaveze i ostalo vezano za pružanje usluge prijevoza putnika željeznicom

EU REGULATIVA

ZAKONI

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 110/15)
 • Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN 104/17)
 • Zakon o dopuni Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o. (NN 57/12)
 • Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. (NN 153/05)
 • Zakon o željeznici (NN 32/19)
 • Uredba o izmjeni Zakona o željeznici (NN 194/03)
 • Zakon o izmjenama Zakona o željeznici (NN 114/22
 • Zakon o izmjenama Zakona o željeznici (NN 20/21)
 • Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava ( NN 63/2020 )
 • Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (NN 87/96)
 • Zakon o izmjenama Zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (NN 114/22)
 • Zakon o povlasticama u prometu (NN 133/23)
 • Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 97/00)
 • Ispravak Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 101/00)
 • Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama (NN 62/18 )

PODZAKONSKI PROPISI

 • Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu (NN 14/01)
 • Pravilnik o europskoj i nacionalnoj iskaznici za osobe s invaliditetom (157/23)
 • Pravilnik o unutarnjem redu željezničkog sustava (NN 95/2017)
 • Pravilnik o uvjetima izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (NN 114/15)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (NN 127/05)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (NN 121/07)
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (NN 110/10)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (NN 8/11)
 • Ostali podzakonski propisi na temelju Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (ovdje)

OSTALO