HŽPP

Osnovne organizacijske vrijednosti

Pravo na pristup informacijama

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva HŽ Putničkom prijevozu d.o.o. (u daljnjem tekstu: HŽPP).

Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama . U slučaju da se obrazac ne koristi, poželjno je naznačiti kako je riječ o zahtjevu na pravo na pristup informacijama.
Službenik za informiranje zadužen je za zaprimanje i rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama te ostale poslove sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama  (NN 25/13, 85/15).

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

 • pisanim putem, uz naznaku 'Zahtjev za pristup informacijama' na adresu: HŽ Putnički prijevoz, Strojarska cesta 11, 10 000 Zagreb,
 • elektroničkom poštom:; s naslovom elektroničke pošte: Zahtjev za pristup informacijama
 • na broj telefaksa: + 385 (0)1 4577 604, uz naznaku 'Zahtjev za pristup informacijama'

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obvezno mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • traženu informaciju (podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije),
 • ime i prezime te potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.
Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

HŽ PP ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije, prema kriterijima koje možete pronaći ovdje, a koje je propisao Povjerenik za informiranje.
 

Ponovna uporaba informacija

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija, da bi bio valjan, obvezno mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • traženu informaciju (podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije),
 • ime i prezime te potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
 • informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
 • način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,
 • svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Više o pravu na pristup informacijama pronađite u vezanim dokumentima: