HŽPP

Pogodnosti

Osobe s invaliditetom

Datum: 4.6.2024. 10:18:57

Fotografija: Shutterstock

Putnici koji ne mogu osobno doći na blagajnu kako bi kupili prijevoznu kartu, svoj zahtjev mogu poslati na e-mail pristupacne.rezervacije@hzpp.hr najkasnije 48 sati prije putovanja. U zahtjevu je potrebno navesti datum i relaciju putovanja i priložiti sken objave za povlašteni prijevoz željeznicom i brodom osobe s  invaliditetom u skladu s odredbama Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prijevozu koju ispostavlja nadležno upravno tijelo. Putnik će na e-mail zaprimiti predračun, a po izvršenoj uplati primit će kartu i ovjerenu objavu za povlašteni prijevoz željeznicom koju može ispisati ili pokazati vlakopratitelju na zaslonu mobilnog uređaja.


Više informacija možete dobiti na telefonskom broju Kontakt-centra 060 333 444 i e-mailu pristupacne.rezervacije@hzpp.hr.

 

 

Zbog spajanja i izgradnje kolosijeka u kolodvoru Vrbovec u sklopu Projekta rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo - Križevci, osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću privremeno će biti onemogućen nesmetani pristup od prijemne zgrade kolodvora Vrbovec do perona do ugradnje liftova. HŽ Infrastruktura u suradnji s izvođačem radova osigurat će osoblje za pomoć osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću od ponedjeljka do subote u razdoblju od 8 do 16 sati.

 

Molimo osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću da zahtjev za pomoć pri ulasku/izlasku iz vlaka i tijekom putovanja najave najmanje 24 sata prije namjeravanog putovanja. 

Osoba s invaliditetom

Korisnici: osoba s invaliditetom 
Opseg popusta: četiri putovanja u odlasku i povratku na godinu uz 75 % popusta u 1. ili 2. razredu putničkog i brzog vlaka
Osnova za popust:  Javne isprave (Nacionalne i Europske) koje ispostavlja AKD.

 
Pratitelj osobe s invaliditetom

Korisnici: pratitelj osobe s invaliditetom
Opseg popusta100 % popusta u 1. ili 2. razredu svih vrsta vlakova
Osnova za popust:  Osobna iskaznica, ako prati osobu s invaliditetom.


Ratni vojni invalid, mirnodopski vojni invalid i civilni invalid rata I., II., III. i IV. skupine i njihovi pratitelji

Korisnici: osobe ratni vojni invalid, mirnodopski vojni invalid i civilni invalid rata I., II., III. i IV. skupine i njihovi pratitelji

Opseg popusta: četiri putovanja u odlasku i povratku na godinu po povlastici od  od redovite prijevozne cijene u 1. i 2. razredu  u svim vrstama vlakova

Osnova za popust: javna isprava koju ispostavlja AKD; kojima je svojstvo priznato po zakonu kojim su uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji zakonu kojim se uređuju prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata ili prema zakonu kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata

Obitelji smrtno stradalog, umrlog ili nestalog hrvatskog branitelja iz domovinskog rata, civilnih stradalnika iz domovinskog rata, ratnih vojnih invalida i civilnih invalida rata

Korisnici: članovi obitelj radi obilaska groba poginule ili umrle osobe koja nije pokopana u mjestu prebivališta korisnika obiteljske invalidnine.

Opseg popusta: pravo na povlasticu za jedno besplatno putovanje godišnje u 1. i 2. razredu putničkog ili brzog vlaka.

Osnova popusta:  javna isprava koju ispostavlja AKD;

 • korisnici obiteljske invalidnine iza smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i korisnici novčane naknade u iznosu obiteljske invalidnine iza nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata prema zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • korisnici obiteljske invalidnine odnosno novčane naknade u iznosu obiteljske invalidnine iza poginule, umrle ili nestale osobe u Domovinskom ratu prema zakonu kojim se uređuju prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata
 • korisnici obiteljske invalidnine iza poginulih, umrlih ili nestalih osoba prema zakonu kojim se ureduje zaštita vojnih i civilnih invalida rata.

 

Obitelji smrtno stradalog, umrlog ili nestalog hrvatskog branitelja iz domovinskog rata, civilnih stradalnika iz domovinskog rata, ratnih vojnih invalida i civilnih invalida rata

Korisnici: članovi obitelj radi obilaska groba poginule ili umrle osobe koja nije pokopana u mjestu prebivališta korisnika obiteljske invalidnine

Opseg popusta: pravo na povlasticu za četiri putovanja u odlasku i povratku na godinu po povlastici od 75% od redovite prijevozne cijene u 1. i 2. razredu  putničkog ili brzog vlaka

Osnova popusta:  javna isprava koju ispostavlja AKD;

 • korisnici obiteljske invalidnine iza smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, korisnici novčane naknade u iznosu obiteljske invalidnine iza nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i korisnici obiteljske invalidnine iza umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine koji je do smrti koristio doplatak za njegu i pomoć druge osobe prema zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • korisnici obiteljske invalidnine odnosno novčane naknade u iznosu obiteljske invalidnine iza poginule, umrle ili nestale osobe u Domovinskom ratu i korisnici obiteljske invalidnine iza umrlog civilnog invalida iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine koji je do smrti koristio dodatak za njegu i pomoć druge osobe prema zakonu kojim se uređuju prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata
 • korisnici obiteljske invalidnine iza poginule, umrle ili nestale osobe i korisnici obiteljske invalidnine iza umrlog invalida I. do IV. skupine koji je do smrti koristio dodatak za njegu i pomoć druge osobe prema zakonu kojim se ureduje zaštita vojnih i civilnih invalida rata.

 

Besplatna pomoć prilikom ulaska/izlaska iz vlaka i putovanja vlakom

HŽ Putnički prijevoz i HŽ Infrastruktura osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću pružaju besplatnu pomoć prilikom ulaska/izlaska iz vlaka i putovanja vlakom.

Ako trebate pomoć i podršku pri prijevozu vlakom, molimo Vas da o tome obavijestite HŽ Putnički prijevoz ili HŽ Infrastrukturu najmanje 24 sati prije namjeravanog putovanja.

Ako nas na vrijeme ne obavijestite o svojem putovanju, u kolodvorima i tijekom putovanja poduzet će se sve razumne mjere kako bi Vam bila pružena pomoć.

Molimo Vas da nas o planiranom putovanju obavijestite najmanje 24 sata prije putovanja. Obavijestiti nas možete najavom putovanja na blagajni, telefonski ili putem elektroničke pošte:

 • telefonske informacije (svakodnevno 5.00-23.00):
   
  • 060 333 444 (cijena poziva iz fiksne mreže je 0,23 EUR/min, a iz mobilne 0,39 EUR/min, HT d.d.),  01 4724 026 
  • e-adresa: informacije@hzpp.hr

Kolodvori koji raspolažu pokretnim podiznim platformama su: Zagreb GK, Vinkovci, Osijek, Slavonski Brod, Koprivnica, Varaždin, Rijeka, Split, Split predgrađe i Sisak. Tehničke karakteristike pokretno podiznih platformi su:

Platforma LP 11 – kolodvori  Zagreb GK, Osijek, Slavonski Brod, Koprivnica, Varaždin, Rijeka, Split, Split predgrađe i Sisak

 • dimenzije - širina 850 mm, dužina 1590 mm
 • visina dizanja - min. 180 mm, maks. 955 mm    
 • nosivost - 300 kg

Platforma WG 300 – kolodvor Vinkovci

 • dimenzije - širina 800 mm, dužina 1200 mm
 • visina dizanja - min. 105 mm, maks. 1005 mm    
 • nosivost - 320 kg

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi s informacijama o voznom redu vlakova, cijenama, rezervacijama, pristupačnosti kolodvora, pomoći pri ulasku/izlasku iz vlaka, presjedanjima i ostalom što je vezano uz Vaše putovanje, slobodno nas kontaktirajte.    

Zahtjev za pomoć pri prijevozu vlakom i ostale informacije o prijevoznim uvjetima potražite u sljedećim dokumentima: 

Hrvatski savez slijepih

Članovi HSS-a i jedna osoba u pratnji popust u visini 50% ostvaruju izradom pametne kartice i dodjelom profila Hrvatski savez slijepih. Pametna kartica i dodjela profila izrađuju se na temelju članske iskaznice HSS-a, odnosno temeljne Udruge članice Hrvatskog saveza slijepih, a cijena profila iznosi 6,64 EUR. Odobreni popust za članove HSS-a i jednu osobu u pratnji ne primjenjuje se na posebne vlakove, akcijske / posebne cijene, cijene za uporabu postelje u vagonima za spavanje i uporabu ležaja u vagonima s ležajima.

Hrvatski savez gluhoslijepih osoba DODIR

Članovi DODIR-a i jedna osoba u pratnji ostvaruju  50% popusta u svim redovitim vlakovima u unutarnjem prometu. Kako bi ostvarili pravo na popust, članovi DODIR-a trebaju uz predočenje članske iskaznice DODIR-a, na blagajni zatražiti izdavanje pametne kartice s profilom ''Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir'' po cijeni od 6,64 EUR, a prilikom pregleda karata člansku iskaznicu trebaju pokazati na zahtjev vlakopratnog osoblja. Popust se odobrava za članove Dodira i jednu osobu u pratnji, a ne primjenjuje se na posebne vlakove, akcijske / posebne cijene, cijene za uporabu postelje u vagonima za spavanje i uporabu ležaja u vagonima s ležajima.

Udruga invalida rada Zagreba

Članovi UIR Zagreba ostvaruju pravo na popust ovisno o statusu člana i to:

 • članovi koji su u mirovini i nezaposleni 50%
 • članovi koji su zaposleni 30% (na udaljenostima većim od 25 km)

Popust članovi ostvaruju  izradom pametne kartice i dodjelom profila UIR Zagreb. Pametna kartica i dodjela profila izrađuju se na temelju potvrde UIR-a, a cijena izrade iznosi 6,64 EUR. Odobreni popust ne primjenjuje se na posebne vlakove, akcijske / posebne cijene, cijene za uporabu postelje u vagonima za spavanje i uporabu ležaja u vagonima s ležajima.

UIR Zagreb izdala je novi broj Glasila invalida rada, GIR koji u elektronskom formatu možete preuzeti ovdje.

Osim Glasila, Udruga je izdala i brošuru vezanu uz prava invalida rada, prvu brošuru takve vrste u RH. U elektronskom formatu dostupna je ovdje.

Tiskana izdanja Glasila i brošure mogu se preuzeti u prostorijama Udruge na Novoj cesti 86, u neposrednoj blizini Trešnjevačkog trga, svakog radnog dana u vremenu od 8,00-20,00 sati.

Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom s područja Bjelovarsko-bilogorske županije

Bjelovarsko-bilogorska županija (BBŽ) sufinancira troškove javnog prijevoza osoba s invaliditetom i njihovih pratitelja s prebivalištem na području BBŽ do 31. prosinca 2024. Sufinanciranje se  primjenjuje kada osobe s invaliditetom i njihovi pratitelji iskoriste pravo sukladno Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu.

BBŽ sufinancira prijevozne karte u iznosu 50% redovne prijevozne cijene ili povlastice na koju putnik ima pravo za pojedinačne karte za 2. razred redovitih vlakova koje vrijede na dan kupnje prijevozne karte. Ostalih 50% cijene pojedinačne karte osobe s invaliditetom i njihovi pratitelji plaćaju sami.

Prijevozne karte na putničkoj blagajni i u vlaku ispostavljaju se isključivo temeljem Potvrde BBŽ (putnici je trebaju zatražiti u BBŽ), a putnici moraju imati Potvrdu i prilikom putovanja.