HŽPP

Javna nabava

U cilju što transparentnije nabave te dostupnosti pravovremenih i adekvatnih informacija gospodarskim subjektima, HŽ Putnički prijevoz d.o.o. kreirao je vlastiti portal javne nabave koji sadrži sve javno objavljene postupke nabave putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Uz postupke javne nabave, HŽ Putnički prijevoz d.o.o. će na portalu javne nabave u slučaju potrebe objavljivati i druge postupke nabave.

Osim prethodno navedenih podataka, portal sadrži i Registar ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi i njihovo izvršenje u budućem razdoblju. Uz transparentnost nabave, novim portalom želi se postići široka dostupnost informacija o potrebama naručitelja za nabavom roba, radova i usluga te uštede u poslovanju postizanjem što nižih cijena.

Svi ostali podaci navedeni na ovoj stranici javne nabave ostaju navedeni kao povijesni podaci i mogu se koristiti.
 
Za povezivanje na portal javne nabave HŽ Putničkog prijevoza kliknite na  HŽPP javna nabava

  Javni poziv

  za iskazivanje interesa za sudjelovanje na Okruglom stolu društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. vezano uz promjenu artikala radne/službene i zaštitne odjeće, obuće i osobnih zaštitnih sredstava

  Objava popisa

  prijavljenih gospodarskih subjekata te informacije o izmjenama na temelju upita zainteresiranih gospodarskih subjekata 

  Zapisnik sa sastanka 14.7.2017.

  .

  Zapisnik od 6.10.2017.

  .

  Objava Propisnika za Radnu jaknu – vjetrovku od 28.5.2018.

  2015.

  2011. - 2014.

  Ostalo