HŽPP

Najčešća pitanja

Mogu li prekinuti putovanje ako koristim e-kartu?

Prekidanje putovanja dopušteno je:

  • s jednosmjernom kartom–jedanput
  • s povratnom kartom–jedanput u odlasku i jedanput u povratku.

Prekidanjem putovanja ne produljuje se rok valjanosti prijevozne karte. Prekidanje putovanja mora se potvrditi u službenome mjestu u kojem se putovanje prekida odmah nakon izlaska iz vlaka.

Za elektroničke karte kupljene kroz kanale prodaje web i smartphone nije moguć prekid putovanja.