HŽPP

Najčešća pitanja

Imam li pravo na povrat novca ako odustanem od putovanja?

E-karte ne mogu se vratiti ni zamijeniti.