HŽPP

Izdvojeno

Stanje u prometu

Datum: 19.6.2024. 21:52:47

 

Dnevne obavijesti za 19. lipnja 2024.

Više o radovima na pojedinim dionicama možete pronaći na https://www.hzpp.hr/radovi-na-pruzi. 

Dana 20. lipnja, zbog tehničkih poteškoća putnici vlakova biti će prevezeni autobusima:

 • 5501 Perković 05.19 - Kaštel Stari 05.57
 • 5510 Kaštel Stari 07.55 - Perković 08.37
 • 5505 Perković 09.21 - Kaštel Stari 09.59

Obavijesti o kašnjenju vlakova

Zbog tehničkih poteškoća očekuju se kašnjenja vlakova:

 • Između kolodvora Zagreb glavni kolodvor i Zagreb Zapadni kolodvor. Više informacija ovdje.
 • između kolodvora Zagreb Borongaj i Sesvete oko 15 minuta
 • između kolodvora Dugo Selo i Novska oko 15 minuta zbog smanjene brzine prometovanja vlakova
 • između kolodvora Dugo Selo i Sesvete moguća su manja kašnjenja
 • između kolodvora Novska i Okučani oko 30 minuta
 • između kolodvora Varaždin i Koprivnica moguća su manja kašnjenja
 • između kolodvora Križevci i Lepavina oko 10 minuta
 • između stajališta Lipik i Kukunjevac oko 30 minuta zbog oštećenja županijske ceste
 • između kolodvora Ljubljana i Zidani Most  moguća su manja kašnjenja

Obavijest o zamjenskom prijevozu autobusima

Putnici se prevoze zamjenskim autobusima:

 • u periodu od 3. do 21. lipnja, od ponedjeljka do petka, osim blagdana između kolodvora Osijek i Bizovac umjesto vlaka 6050 te između kolodvora Osijek Donji Grad i Bizovac umjesto vlakovima 6051, 6052, 6053 i 6054
 • na istarskom području u periodu od 17. do 20. lipnja umjesto vlakovima: 4703,4700, 4705,4702, 4723,4724, 4709, 4706, 4711,4708, 4715,4712, 4717, 4714 te u petak, 21. lipnja umjesto vlakovima: 4703, 4700, 4705, 4702, 4723, 4724, 4709, 4706, 4711, 4708, 4715,4712, 4717
 • između kolodvora Zabok i Krapina zbog smanjene brzine prometovanja vlakova koju je uvela HŽ Infrastruktura
  Mjesta zaustavljanja autobusa možete pronaći ovdje.
 • između kolodvora Čakovec i Macinec od 12. prosinca
  Autobusi prometuju prema voznom redu, a mjesta zaustavljanja autobusa možete pronaći ovdje.
 • između kolodvora Banova Jaruga – Daruvar – Virovitica
  Mjesta zaustavljanja autobusa možete pronaći ovdje, uz napomenu da je izmijenjeno mjesto zaustavljanja u stajalištu Pakrac Grad.
 • između kolodvora Križevci i Sveti Ivan Žabno u periodu od ponedjeljka do petka
  Vozni red i mjesta zaustavljanja autobusa možete pronaći ovdje.
 • između kolodvora Vinkovci i Vukovar zbog građevinskih radova HŽ Infrastrukture. Autobusi prometuju prema voznom redu vlakova, a mjesta zaustavljanja autobusa možete pronaći ovdje.
 • putnici vlaka 5201 Sunja 15.18 – Novska 16.09 

 • između kolodvora Duga Resa - Karlovac i Bubnjarci

Međunarodni promet

Dana 8. srpnja, prema obavijesti OBB-a, zbog građevinskih radova putnici vlaka 211 Villach Hbf 12.53 - Jesenice 13.29 biti će prevezeni autobusom.

Zbog tehničkih poteškoća između kolodvora Ljubljana i Zidani most moguća su kašnjenja vlakova.

Zbog građevinskih radova na području Slovenije, Austrije, Njemačke i Švicarske dolazi do promjena u voznom redu međunarodnih vlakova. Više informacija potražite ovdje.


Informacije možete dobiti od 5.00 do 23.00 sata na brojevima telefona 060 333 444  (0,23 EUR/min  a iz mobilne 0,39 EUR/min - HT d.d.), 01 4724 026 te e-mailu informacije@hzpp.hr.