HŽPP
VAŽNA OBAVIJEST:

Posebna regulacija prometa između kolodvora Dugo Selo, Križevci, Koprivnica i Botovo

SUSTANCE

Zadnje pripreme za početak pilot-aktivnosti

Datum: 25.3.2024. 10:37:32
Održan treći radni sastanak upravljačke skupine partnera projekta SUSTANCE

U organizaciji istraživačkog centra Eurac research u Bolzanu je 20. i 21. ožujka 2024. održan treći radni sastanak upravljačke skupine partnera projekta SUSTANCE. Uz partnere projekta na sastanku su sudjelovali i menadžer Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa Winfried Ritt, koji je zadužen za praćenje projekta SUSTANCE, i menadžerica za komunikaciju i vidljivost programa Dana Kascakova 

S obzirom da se u tijeku projektne aktivnosti, na sastancima se sve veći naglasak stavlja na prezentiranje pilot-aktivnosti svakoga pojedinog partnera, kao i diskusiju o sinergiji aktivnosti i drugih projekata.

Tijekom travnja javnosti će biti predstavljene pilot-aktivnosti projekta stoga je glavna tema rasprave bila njihova organizacija. Predstavljanje nadogradnje web stranice HŽPP-a odvijat će se uz predstavljanje pilot-aktivnosti koja je okosnica ne samo projekta SUSTANCE, nego i Programa Središnja Europa. Radi se o vlaku koji će od 24. travnja do 30. rujna spajati Trst (Villa Opicina) preko Divače i Pivke s Rijekom. Predstavljanje će biti održano 24. travnja 2024. u 3 dijela; prvi dio bit će održan u kolodvoru Villa Opicina, drugi tijekom vožnje vlaka, a treći po dolasku u Rijeku.

Uz isticanje važnosti uključivanja dionika i suradnje te znanstvenog doprinosa u vidu analize područja na kojima se implementiraju pilot-aktivnosti, na sastanaku se raspravljalo i o promociji pojedinih aktivnosti, kao i promociji projekta na nacionalnoj i europskoj razini.

Sljedeći sastanak partnera bit će održan u rujnu 2024. godine.