HŽPP

Uvjeti prodaje karata putem internetske stranice/aplikacije za pametni telefon

OPĆE ODREDBE

Ovim Uvjetima prodaje karata putem internetske stranice/aplikacije za pametni telefon (nadalje u tekstu: uvjeti prodaje) regulira se obavljanje prodaje karata putem internetske stranice HŽ Putničkog prijevoza i aplikacije za pametne telefone.

Uvjeti prodaje dopuna su Tarifi 101 - Tarifa za prijevoz putnika u domaćem prometu, Tarifi 102  - Tarifa za prijevoz putnika u domaćem prijevozu - Tarifne udaljenosti, Tarifi 103 - Tarifa za prijevoz putnika u domaćem prijevozu – Cijene i Tarifi 105  - Imenik putničkih kolodvora.

Opći uvjeti obavljanja kolodvorske djelatnosti u slučaju kupnje karte putem internetske stranice/aplikacije za pametni telefon vrijede u slučaju da iz nastavnih odredbi ne proizlazi nešto drugo.

KUPNJA KARATA PUTEM INTERNETSKE STRANICE/APLIKACIJE ZA PAMETNI TELEFON

Na www.hzpp.hr ili putem aplikacije za pametne telefone korisnici mogu kupiti karte za unutarnji prijevoz putnika. Pri svakoj kupnji putem internetske stranice/aplikacije za pametni telefon korisnik pristaje na uvjete prodaje.
Kupljenu kartu korisnik mora pokazati kondukteru/kontroloru na pametnom telefonu ili je pokazati ispisanu.
S obzirom da karta kupljena putem internetske stranice glasi na ime i prezime, kartu može koristiti samo putnik/ca čije je ime i prezime navedeno na karti.
Kupnja e-karte za drugog korisnika (različitog od osobe koja kupuje kartu) je moguća. U tom slučaju kupac kupuje kartu kao korisnik bez registracije, a u aplikaciju unosi podatke stvarnog korisnika e-karte (ime i prezime, adresa), kojemu će na e-mail biti poslana e-karta.


ZAKLJUČENJE UGOVORA

Kod kupnje karte putem internetske stranice/aplikacije za pametni telefon, ugovor o prijevozu realizira se dostavom karte elektroničkim putem. Potvrda o izvršenoj kupnji koju je korisnik primio putem elektroničke pošte ne vrijedi kao prijevozna karta. Ako je korisnik prilikom kupnje karte putem internetske stranice/aplikacije za pametni telefon odabrao određenu kategoriju popusta, prilikom pregleda karata u vlaku, kondukter/kontrolor ima pravo zahtijevati iskaznicu HŽ Putničkog prijevoza prema kojoj korisnik ostvaruje pravo na popust ili u slučaju popusta na kartu za dijete od 6 do 12 godina može tražiti zdravstvenu iskaznicu ili drugi dokument kojim se potvrđuju godine djeteta.  

POVRAT I ZAMJENA KARATA KUPLJENIH PUTEM INTERNETSKE STRANICE/APLIKACIJE ZA PAMETNI TELEFON

Povrat, zamjena i prekid putovanja za karte kupljene putem internetske stranice/aplikacije za pametni telefon moguć je sukladno Korisničkoj uputi.


REKLAMACIJE I PRIGOVORI

Putnik ima pravo podnijeti pisani prigovor radi zaštite svojih prava koja su uređena Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga (Narodne novine 104/17) i drugim propisima kojima se uređuju prava putnika. Putnik treba podnijeti prigovor u roku 30 dana od saznanja za radnju, postupak ili propuštenu radnju zbog kojih putnik smatra da su povrijeđena njegova prava. Željeznički prijevoznik dužan je putniku dostaviti obrazloženu odluku po prigovoru u roku od 30 dana od zaprimanja prigovora koja mora sadržavati uputu od daljnjem postupanju. U opravdanim slučajevima željeznički prijevoznik može dostaviti obrazloženu odluku u roku od tri mjeseca od dana zaprimanja prigovora, uz obvezu prethodnog obavještavanja putnika u roku od 30 dana od zaprimanja prigovora.

Prigovor se može podnijeti:
- pisanim putem na adresu HŽ Putnički prijevoz, Zagreb, Strojarska cesta 11
- elektroničkim putem na: reklamacije@hzpp.hr
- putem knjige žalbi koja se nalazi na blagajni.

Prigovor se uzima u postupak samo onda ako sadrži osnovne podatke o pošiljatelju (ime i prezime, podaci za kontakt) i elemente potrebne za rješavanje (razlog prigovora, datum i relacija putovanja). Zahtjevi neprimjerenog i uvredljivog sadržaja neće se uzimati u razmatranje. Ako putnik u propisanom roku ne dobije odgovor na prigovor ili s odgovorom nije zadovoljan, temeljem Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu prigovor može podnijeti Povjerenstvu za reklamacije potrošača - korisnika usluga HŽ Putničkog prijevoza u roku od 30 dana od dostave pisane odluke željezničkog prijevoznika u skladu s propisom kojim je uređena zaštita potrošača. Povjerenstvo je dužno dostaviti pisani odgovor putniku u roku od 30 dana od zaprimanja njegove reklamacije, koji mora sadržavati uputu o daljnjem postupanju pred regulatornim tijelom.

Nakon dobivanja odgovora Povjerenstva, putnik može podnijeti zahtjev regulatornom tijelu u roku od 30 dana od dana kada je zaprimio pisani odgovor povjerenstva. Putnik koji nije zaprimio pisani odgovor povjerenstva na svoj uredno predani pisani prigovor ima pravo podnijeti zahtjev regulatornom tijelu u roku od 45 dana od dana podnošenja reklamacije povjerenstvu. Regulatorno tijelo donosi odluku o zahtjevu putnika u pravilu bez provođenja usmene rasprave u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 60 dana od dana prikupljanja relevantnih podataka. Željeznički prijevoznik dužan je sudjelovati u postupcima rješavanja zahtjeva i u potpunosti surađivati s regulatornim tijelom te dostavljati sve potrebne podatke, dokumentaciju i očitovanja. Željeznički prijevoznik dužan je postupiti u skladu s odlukom regulatornog tijela.


PLAĆANJE

Karte kupljene putem internetske stranice/aplikacije za pametni telefon mogu se plaćati karticama MasterCard, Visa, Diners i Maestro.

OSTALO

Kupnja karata putem internetske stranice/aplikacije za pametni telefon dostupna je za ponude navedene u procesu kupnje putem internetske stranice/aplikacije za pametni telefon.

UPITI I KONTAKT

Upite koji se odnose na narudžbe prijevoznih karata putem internetske stranice/aplikacije za pametni telefon, korisnici mogu uputiti na Kontakt centar HŽ Putničkog prijevoza na brojeve telefona:

060 333 444 (cijena poziva iz fiksne mreže 0,23 EUR/min, a iz mobilne 0,39 EUR/min, HT d.d.) i 01 4724 026 ili na e-mailove informacije@hzpp.hr ili prodaja@hzpp.hr