HŽPP

Online karte 5 % povoljnije

Upute za kupnju karata putem pametnog telefona

1. Prijava u aplikaciju

Da biste se prijavili u aplikaciju, potrebno je preuzeti aplikaciju HŽPP karte iz trgovina aplikacijama. Nakon što preuzmete aplikaciju, u izborniku Moj HŽPP na naslovnoj stranici HŽ Putničkog prijevoza otvorite korisnički račun.

1. Na alatnoj traci odaberite izbornik Moj HŽPP.
2. Odaberite opciju Novi korisnik.
3. Unesite tražene podatke.
4. Aktivirajte korisnički račun putem linka koji će Vam biti poslan na e-mail.

Nakon što otvorite korisnički račun, u aplikaciju unesite svoje korisničko ime i lozinku, odaberite jezik aplikacije zatim opciju Nastavi.

.

 

2. Glavni izbornik

 Nakon što se prijavite u aplikaciju, prikazuje se glavni izbornik. U glavnom izborniku nalaze se tri podizbornika:

  • Kupnja karte – omogućuje kupnju karata i rezervaciju sjedala u unutarnjem prijevozu
  • Moje karte – pregled kupljenih karata
  • Postavke – pregled podataka korisničkog računa

 

2.1. Kupnja karte

2.1.1. Odabir parametara

Odabirete parametre putovanja:

        1. Od (kolodvor polaska)
        2. Do (kolodvor dolaska)
        3. Datum (polaska/povratka)
        4. Putovanje (jedan smjer/povratno putovanje)
        5. Razred vlaka
        6. Kategorija* (redovna cijena, dijete 6 do 12 godina, umirovljenik ili starija osoba, mladi 12 do 26 godina, student).

*Ako ste kupili kartu uz određenu kategoriju popusta, prilikom pregleda karata u vlaku, kondukter/kontrolor ima pravo zahtijevati iskaznicu HŽ Putničkog prijevoza prema kojoj ostvarujete pravo na popust, ili u slučaju popusta na kartu za dijete od 6 do 12 godina može tražiti zdravstvenu iskaznicu ili drugi dokument kojim se potvrđuju godine djeteta.  

Nakon odabira parametara, odaberite opciju Nastavi. U slučaju da želite izmijeniti parametre, odaberite opciju Natrag.

 

 

2.2. Prikaz voznog reda

 Odaberite vlak.

 

 

Odabirom simbola i prikazuje se popis oznaka navedenih uz vlakove.

 

            

2.3 Detalji karte

Odabirom vlaka bez mogućnosti rezervacije sjedala, prikazuju se detalji karte. Nakon toga odaberite opciju Nastavi.

 
                 

2.4 Rezervacija sjedala

 Odabirom vlaka s obaveznom/mogućom rezervacijom sjedala, aktivirajte gumb za rezervaciju u desnom gornjem kutu ekrana ako želite kupiti rezervaciju.
U parametru Rezervacija sjedala odaberite opciju Vrsta sjedala i odaberite sjedalo uz prozor/prolaz ili u sredini.

   

Prikazuju se detalji karte. Nakon toga odaberite opciju Nastavi.

 

2.5. Plaćanje

Na ekranu će biti prikazani Vaši podaci koje ste unijeli prilikom registracije na Moj HŽPP.
Unesite podatke potrebne za plaćanje i odaberite opciju Plati.

                                                

 

 2.6. Potvrda

Nakon što platite kartu, prikazat će se poruka o uspješno provedenoj transakciji.

 Na e-mail će Vam biti poslana potvrda o uspješnoj transakciji i e-karta. Vaša e-karta bit će dostupna u izborniku Moje karte. Nakon toga odaberite opciju Povratak na glavni izbornik.

3. Moje karte

U glavnom izborniku odaberite podizbornik Moje karte, u kojemu su prikazane Vaše kupljene karte. Odabirom karte prikazuju se detalji karte i kod, koji će Vam skenirati kondukter/kontrolor u vlaku kako bi provjerio valjanost karte. 

4. Postavke

U podizborniku Postavke možete pregledati detalje svoga korisničkog računa. Na donjem dijelu ekrana nalazi se opcija za promjenu jezika aplikacije.


5. Odjava

U desnom gornjem izborniku otvara se padajući izbornik. Odabirom opcije Odjava odjavljujete se iz aplikacije.