HŽPP
VAŽNA OBAVIJEST:

Posebna regulacija prometa između kolodvora Dugo Selo, Križevci, Koprivnica i Botovo

CONNECT2CE

U Zagrebu održan sastanak partnera projekta CONNECT2CE

26. i 27. studenoga 2019. predstavljene trenutačne aktivnosti projekta i preostale aktivnosti radnih paketa.

Voditelj radnog paketa T3 Prometni institut iz Ljubljane (PIL), koji je zadužen za aktivnosti kreiranja web alata, predstavio je provedene aktivnosti na izradi web alata Toolbox na tri razine. Prva razina predstavlja transnacionalni alat kojim se želi unaprijediti regionalna i prekogranična suradnja željezničkog i ostalih vidova prijevoza, odnosno periferne i prekogranične veze u središnjoj Europi. Druga razina odnosi se na transnacionalni alat koji se primjenjuje za multimodalna integrirana tarifna rješenja i sustave izdavanja karata u središnjoj Europi. Cilj mu je pružiti smjernice za implementaciju tarifa i integraciju sustava za prodaju karata na prekograničnim područjima. Treća razina pokriva područje transnacionalnog alata za implementaciju sustava info-mobilnosti kojim se pojašnjava kako na postojeći sustav pružanja informacija integrirati informacije o prometnim situacijama nastalim u prekograničnim područjima. Namjera kreiranja ovih alata jest pružiti praktične smjernice javnim tijelima i pružateljima usluga javnog prijevoza o načinima implementiranja mjera za unaprjeđenje usluge javnog prijevoza. Te smjernice omogućit će prijevoznicima i široj javnosti pripremu, implementaciju i diseminaciju novih ideja, pravnih dokumenata i korisničkih uputa.  

Na temelju održanih radionica i sastanaka između partnera projekta i njihovih dionika, Središnja europska inicijativa (CEI) predstavila je nacrt dokumenta Strateški okvir unaprjeđenja regionalnog i prekograničnih prijevoza u središnjoj Europi. Radi se o dokumentu koji partneri kreiraju zasebno i koji se temelji na prijedlozima dionika, pri čemu će se iskazivati nedostaci u svim partnerskim regijama. Kreiranjem teritorijalne strategije partneri će upozoriti nacionalna tijela i prijevoznike na uska grla u prometnom sustavu, nedostatke prekograničnoga putničkog prometa te ponuditi rješenja za njihovo otklanjanje. Naglašavajući aktivnosti partnera, osobito pilot-aktivnosti, potrebno je evidentirati korake i objediniti ih u strategiju s jasnim ciljem buduće suradnje partnera i dionika u cilju unaprjeđenja prijevozne usluge.

Održane su i prezentacije radnog paketa Komunikacije kojima su se partnerima predstavljene preostale aktivnosti, a u sklopu radnog paketa Upravljanje detaljan uvid u stanje projekta čiji je završetak previđen u svibnju 2020. godine. S obzirom na završetak izvještajnog perioda, od partnera se očekuje izniman angažman oko diseminacije projekta, njihovih pilot-aktivnosti te predstavljanja projektnih ideja i ishoda široj javnosti.

Više informacija dostupno je na web stranici projekta https://www.interreg-central.eu/Content.Node/6th-meeting-in-Zagreb.html