HŽPP

U Trstu održan sastanak partnera

Talijanska regija Friuli Venezia Giulia ugostila je partnere projekta MIMOSA u Trstu

Deveti sastanak Izvršnog odbora projekta MIMOSA održan je 28. veljače i 1. ožujka 2023. u nazočnosti svih partnera. Takvi veći sastanci koji uključuju predstavnike Izvršnog odbora, projektne partnere i voditelje radnih paketa održavaju se kvartalno radi kontinuiranog praćenja provedbe projektnih aktivnosti. 

Na sastanku je prezentirano trenutačno stanje projekta koji je u završnoj fazi, a vezano uz upravljanje projektom predstavljene su preostale aktivnosti tehničkih radnih paketa, status komunikacijskog dijela, postignuti napredak te preostale zajedničke i pojedinačne aktivnosti. 

Kao voditelji komunikacijskog radnog paketa predstavnice HŽPP-a predstavile su preostale aktivnosti i obavijestile partnere o njihovim obvezama i rokovima. Bitno je napomenuti da su sve dosadašnje aktivnosti iz prijavnog obrasca izvršene u rokovima, unatoč otežanoj komunikaciji za vrijeme pandemije.

Jedna od bitnih aktivnosti u sklopu komunikacijskoga radnog paketa je i organizacija završne konferencija projekta. Planira se da se završna konferencija održi 14. lipnja 2023. u hotelu Ambasador u Opatiji u organizaciji Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i HŽPP.

Opsežna rasprava vodila se na temu osnivanja međunarodne platforme MIMOSA ENoSMO (Europska mreža za održivu mobilnost) na kojoj bi bili predstavljeni rezultati projekta MIMOSA, a partneri projekta i ostali zainteresirani dionici i na taj način nastavili bi se baviti temama održivog javnog prijevoza, multimodalnosti i ostalim temama koje su okosnica projekta MIMOSA.