HŽPP
VAŽNA OBAVIJEST:

Posebna regulacija prometa između kolodvora Dugo Selo, Križevci, Koprivnica i Botovo

Talijanske i hrvatske institucije udružuju snage za poboljšanje intermodalnih rješenja za putnički prijevoz

Trst, 29. ožujka 2019.

Prijevoz automobilom predstavlja 80% cestovnoga prijevoza u EU 28, a očekuje se da će u budućnosti biti i u porastu, što će za posljedicu imati nesreće, zagušenje i zagađenje. Kako bi se suzbili ovi problemi, zahtijeva se hitno poboljšanje prijevoznih usluga kao i promjena obrasca ponašanja kako iz perspektive korisnika tako i iz perspektive prijevoznika. Iz tog razloga, 10 institucija koje dolaze iz Italije i Hrvatske pridružilo se projektu ICARUS koji financira EU kako bi se poboljšale veze intermodalnoga prijevoza putnika i olakšala dostupnost obale i zaleđa te promovirao životni stil u kojem čovjek ne ovisi o automobilu. Projekt je službeno pokrenut inicijalnim sastankom 27./28. ožujka 2019. god. u Veneciji, gdje su partneri započeli analizu aktualnoga stanja s ciljem identificiranja “rupa” i potreba područja i uključivanja vlasti i prijevoznika u testiranje novih i proširenih usluga kako bi se poboljšale multimodalne veze u području.

Projekt ICARUS (Intermodal Connections in Adriatic-Ionian Region to Upgrade Seamless Solutions for Passenger = Intermodalne veze u Jadransko-jonskoj regiji za nadogradnju  integriranih rješenja za putnike) financiran je u sklopu programa Interreg V-A Italija-Hrvatska CBC (http://www.italy-croatia.eu/), a promiče strategiju za intermodalne veze u Jadransko-jonskoj regiji. Cilj projekta ICARUS je potaknuti promjenu ponašanja korisnika korištenjem koncepta Mobility as a Service (Mobilnost kao usluga), koji korisnicima omogućuje putovanje od točke A do točke B, kombinirajući različite oblike prijevoza koje nudi na potpuno integrirani način te pružajući im putem aplikacija relevantne informacije u stvarnome vremenu. Naime, radi se o 8 pilot projekata i studija slučaja bit će implementirani s fokusom na usklađivanje voznoga reda, dijeljenje automobila/bicikla unutar prometnih čvorišta, IT rješenja za neprekinuti i nesmetani tijek informacija, integrirane pametne multimodalne sustave plaćanja, dinamičko planiranje putovanja i prekogranične intermodalne usluge.  Ove će aktivnosti biti testirane u regijama Emilia-Romagna, Abruzzo, Veneto, Friuli Venezia Giulia, te u Primorsko-goranskoj, Istarskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji.