HŽPP

Serija Bcl

  • četveroosovinski putnički vagon 2. razreda sa 9 odjeljaka s hodnikom sa strane (54 sjedala/ležaja)
  • sjedala su predviđena za dnevna putovanja, a mogu se preklopiti u ležaje za noćna putovanja
  • zatvoreni vakuumski sustav WC-a
  • preklopna ulazna vrata s automatskim zatvaranjem, blokadom i stabilnom stepenicom
  • unutarnji i međunarodni promet
  • maksimalna brzina: 120 - 160 km/h