HŽPP

Serija B / Bl

  • četveroosovinski putnički vagoni 2. razreda s 9 i 10 odjeljaka s hodnikom sa strane (1. razred = 54 sjedala, 2. razred = 60 sjedala)
  • određeni vagoni imaju manji prostor za prijevoz bicikala
  • otvoreni sustav WC-a
  • preklopna ulazna vrata s automatskim zatvaranjem i blokadom sa stabilnom stepenicom
  • unutarnji i međunarodni promet
  • maksimalna brzina: 120 - 160 km/h