HŽPP

Serija ABeel

  • četveroosovinski putnički vagon 1. i 2. razreda s 9 odjeljaka s hodnikom sa strane (1. razred = 24 sjedala, 2. razred = 30 sjedala)
  • sjedala na izvlačenje
  • otvoreni sustav WC-a
  • preklopna ulazna vrata s automatskim zatvaranjem i blokadom sa stabilnom stepenicom
  • unutarnji i međunarodni promet
  • maksimalna brzina: 120 - 160 km/h