HŽPP

Lokomotive

Serija 2 044

DIZELSKA LOKOMOTIVA serije 2 044 „Mala Karavela“ ili „Džems“
  • maksimalna brzina: 120 km/h
  • snaga: 1,7 MW
  •  dizel-električni prijenos
  • proizvodnja: Đuro Đaković Hrvatska prema licenci General Motorsa USA 1981.
  • popularni naziv: „Mala Karavela“ ili „Džems“