HŽPP

Lokomotive

Serija 1 141-302…311

ELEKTRIČNA LOKOMOTIVA serije 1 141-302…311 „Asea“
  • maksimalna brzina: 120 km/h
  • snaga: 3,6 MW
  • tiristorska regulacija, mikroprocesorsko upravljanje
  • modernizacija: Končar Električne lokomotive 2008. - 2009.
  • popularni naziv: „Asea“