HŽPP
VAŽNA OBAVIJEST:

Posebna regulacija prometa između kolodvora Dugo Selo, Križevci, Koprivnica i Botovo

Sastanak partnera, veljača 2021.

Sastanci konzorcija još se održavaju virtualno

Dana 22. i 23. veljače 2021. održan je sastanak partnera projekta MIMOSA. Sastanak koji je trebao biti održan u nezaboravnoj Veneciji premješten je u virtualni prostor, a na njemu je sudjelovalo oko 50 partnera koji su raspravljali o napretku aktivnosti i zadacima koji ih očekuju.

S obzirom da je MIMOSA strateški projekt, sastoji se od četiri tehnička radna paketa, tj. skupine aktivnosti koje se odnose na:

  • proširenje baze znanja o prijevozu putnika i njihovim navikama (prikupljanje podataka i njihova analiza)
  • iskušavanje novih održivih rješenja mobilnosti i njihova analiza
  • razvoj alata i harmonizaciju usluga održive intermodalne mobilnosti
  • diseminaciju i kapitalizaciju rezultata.

Pilot-aktivnosti svih partnera koje su krajem prošle godine bile u pripremnoj fazi, već su u fazi implementacije i uskoro će biti vidljivi njihovi rezultati. Uz rezultate istraživanja koje je HŽPP predstavio na prethodnom sastanku, HŽPP je predstavio i preliminarni koncept analize koja se temelji na još jednom istraživanju koje se provodi u Istri vezano uz poboljšanje prometnih tokova kroz Sloveniju prema Italiji.

Prethodnih mjeseci komunikacijske aktivnosti koje koordinira HŽPP bile su vrlo intenzivne. Izrađeni su promotivni materijali i web stranica, a predstoji komunikacija s dionicima u kojoj će sudjelovati svi partneri kako bi projekt bio prepoznat među profesionalcima i u javnosti.

I jedna zanimljivost za kraj – sastanak u brojevima: 3 (broj održanih sastanaka partnera), 6 (broj radnih paketa), 14 (broj pilot-aktivnosti), 18 (broj partnera koji su sudjelovali), 29 (broj prezentacija), 50 (broj sudionika) i 510 (broj minuta trajanja sastanka).

 

Web: www.italy-croatia.eu/mimosa 

Twitter: @mimosa_project

LinkedIN: Mimosa Project

O projektu:

MIMOSA nastoji poboljšati ponudu održivih multimodalnih rješenja i usluga u javnom putničkom prijevozu te promovirati novi pristup mobilnosti putnika između Hrvatske i Italije. Partneri u projektu, među kojima su najvažniji regionalni i nacionalni dionici u Hrvatskoj i Italiji, pristupaju rješavanju izazova u cilju povećanja multimodalnosti i smanjenja utjecaja prometa na okoliš.

Program: Interreg Italy - Croatia

Poziv: Strateški​

Specifični cilj: Poboljšanje kvalitete, sigurnosti i održivosti okoliša te morskih i obalnih prijevoznih usluga i čvorova promocijom multimodalnosti u programskom području

Specifična tema: ' Mobilnost putnika '

Broj partnera: 18

Ukupna vrijednost projekta: 7,14 mil. EUR

Budžet HŽ PP: 450.130 EUR