HŽPP
VAŽNA OBAVIJEST:

Posebna regulacija prometa između kolodvora Dugo Selo, Križevci, Koprivnica i Botovo

CONNECT2CE

Sastanak partnera projekta CONNECT2CE

U Bolzanu održan tehnički sastanak partnera projekta

Dana 23. i 24. svinja 2018. u Bolzanu je održan tehnički sastanak partnera projekta CONNECT2CE. U sklopu ovog sastanaka prezentirano je trenutno stanje projekta i odobreni dokumenti, a sudionici su upoznati s postignutim napretkom i budućim zadacima. Domaćin sastanka bio je talijanski partner EURAC.

Glavni zadatak projekta CONNECT2CE je povezivanje slabo dostupnih regionalnih, perifernih i preko graničnih područja središnje Europe s glavnim prometnim mrežama i čvorištima, te poboljšanje kapaciteta javnog sektora središnje Europe i pružanje učinkovite i koordinirane usluge prijevoza.

Sastanak partnera bio je podijeljen u dva dijela. Prvi dan partneri su održali tehnički dio sastanka gdje su predstavili napredak sa svojim aktivnostima i zadacima nastavno na transnacionalne alate, pilot aktivnosti i radne pakete. Drugog dana partneri su održali tehničku sjednicu gdje su se usmjerili na upravljačke i komunikacijske aktivnosti projekta.

Press release in English