HŽPP

SUSTANCE

Radni sastanak partnera projekta SUSTANCE

19. i 20. rujna u Zagrebu održan sastanak

U organizaciji HŽ Putničkog prijevoza u Zagrebu je 19. i 20. rujna 2023. održan radni sastanak upravljačke skupine partnera projekta SUSTANCE. Nakon pozdravnih govora predstavnika organizatora i vodećeg partnera održane su prezentacije ostalih partnera i vanjskih suradnika te rasprava vezana uz aktivnosti projekta. 

Sastanak je počeo predstavljanjem trenutačnog statusa projekta i utvrđivanjem planova praćenja pojedinih aktivnosti partnera koje se odnose na održiva transportna rješenja i inovativne sheme poboljšanja prometne povezanosti središnje Europe. S obzirom da su aktivnosti projekta povezane i da se nadovezuju, zajednički su ih osmislili ključni dionici iz prometnog sektora. U skladu s tim svi partneri u projektu utvrđuju početnu točku pilot-aktivnosti i dostavljaju parametre praćenja aktivnosti kako bi njihova implementacija počela na vrijeme u skladu s ranije utvrđenim planom. Pilot-aktivnosti usmjerene su na poboljšanje željezničke usluge na prekograničnom području i inovativna ICT rješenja kojima bi se poboljšala povezanost slabo naseljenih područja s glavnim prometnim čvorištima.

Kao voditelj komunikacijskoga radnog paketa, HŽPP je predstavio aktivnosti projekta prema javnosti i obavijestio partnere o njihovim obvezama i rokovima vezanim uz dostavljanje materijala za uređivanje web stranice projekta, društvene mreže te priopćenja vezano uz postignuća partnera i projekta.

Sljedeći sastanak partnera bit će održan u ožujku 2024. godine.