HŽPP

Projektna brošura MIMOSA

Predstavljamo osobnu iskaznicu projekta MIMOSA

Brošura je izrađena kako bi se projekt ukratko predstavio zainteresiranim dionicima, a sadrži popis projektnih partnera, kratak opis i lokaciju pilot-aktivnosti, osnovne podatke i ciljeve projekta.

Brošuru preuzmite ovdje .

Web: www.italy-croatia.eu/mimosa

Twitter: @mimosa_project

LinkedIN: Mimosa Project