HŽPP
VAŽNA OBAVIJEST:

Posebna regulacija prometa između kolodvora Dugo Selo, Križevci, Koprivnica i Botovo

Projekt ICARUS

Osnovne informacije o projektu

Cilj projekta je poboljšati kvalitetu, sigurnost i ekološku održivost usluga pomorskog i obalnog prijevoza kao i prometnih čvorova promoviranjem multimodalnosti u programskom području.

Program: Interreg V-A 2014 – 2020

Poziv: 1

Prioritetna os: ' Prekogranična suradnja'

Specifični cilj: 'Intermodalna povezanost Jadransko-jonske regije s ciljem proširivanja mogućnosti poboljšanja nesmetanog putničkog prijevoza'

Status: u provedbi

Broj partnera: 9 (2 države)

Ukupna vrijednost projekta: 3,0 mil. EUR

Budžet HŽ PP: 220.000 EUR

Više informacija: sites.google.com/view/it-hr-icarus/home                            

         Facebook: www.facebook.com/IcarusEUProject

         Twitter: twitter.com/IcarusProject2

         Linkedin: www.linkedin.com/in/icarus-project