HŽPP
VAŽNA OBAVIJEST:

Posebna regulacija prometa između kolodvora Dugo Selo, Križevci, Koprivnica i Botovo

Inter-Connect PLUS

Press release #1:Prvi sastanak projektnog konzorcija Inter-Connect PLUS

Datum: 22.2.2022. 10:30:00
Održan prvi sastanak partnera projekta Inter-Connect
Read the article in English here.

Prvi sastanak konzorcija Inter-Connect PLUS održan je 2. veljače 2022. god. online. Cilj ovoga šestomjesečnoga projekta kapitalizacije, koji je koordiniran od strane općine Igoumenitsa i financiran u okviru 4. ograničenog poziva ADRION-a, je oslanjanje na glavne rezultate projekta Inter-Connect koji je implementiran u 2018.-2021. god. Inter-Connect PLUS će, zbog toga, ažurirati alate za oblikovanje politika i tehničke alate te procijeniti učinke pandemije na rješenja putničkoga prijevoza u području ADRION-a. Ova bi aktivnost također mogla utrti put daljnjim aktivnostima u sljedećem programskom razdoblju, 2021.-2027. god.

Karapiperis sudionicima je u ime općine Igoumenitsa zaželio dobrodošlicu te je dao pregled implikacija pandemije COVID-19 na prometni sektor i novih izazova koje pandemija donosi sa sobom, uključujući potrebu za jačanjem promocije javnoga prijevoza na lokalnom i međunarodnom nivou kako bi se ublažilo prelazak na privatni prijevoz vezano uz pitanja sigurnosti.

Gđa Myrovali iz Centra za istraživanje i tehnologiju-Hellas / Helenski institut transporta (CERTH/HIT), koja je zadužena za koordinaciju tehničkih aktivnosti, dala je pregled triju glavnih vrsta aktivnosti u konzorciju Inter-Connect PLUS:

  • nadogradnja glavnih alata koje je izradio InterConnect kao što su Roadmap i Programski alat;
  • poboljšanje preporuka o tome gdje i kako investirati u podupiranje održive povezanosti slučajeva ADRION – fokusirajući se na pametnu integraciju različitih rješenja javnoga prijevoza;
  • revidiranje novih normi slovenskih i hrvatskih studija slučaja koje je donio COVID-19.

Nakon ove prezentacije, gđa Karpodini Evangelia, Direktorica Financija ADRION-a JS, predstavila je bitne   administrativne aspekte koje treba poštivati kod implementacije projekta.

Sljedeću tehničku sjednicu otvorio je CERTH/HIT, koji je opisao ažuriranje "Inter-Connect Roadmap" i "Alata za izgradnju intermodalnog transportnog kapaciteta", pružajući uvid u nadolazeću izradu novih materijala vezanih uz školovanje/tematske vodiče.

Institut za transport i logistiku (ITL) predstavio je tehničke aktivnosti fokusirajući se na razumijevanje postojećih najboljih praksi u smislu “mekih mjera“ za povezanost obalnih područja s gradskim središtima na regionalnom i državnom nivou i s glavnim čvorištima mreže TEN-T bez ikakvih zastoja. ITL je istaknuo da je glavna namjera ažurirati preporuke politike kako bi se promovirala intermodalnost za mobilnost putnika u području ADRION, koje je izradio prethodni projekt kako bi se uključili učinci pandemije COVID-19 na intermodalnost.

Nadalje, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) predstavila je poboljšanja vezana uz prethodnu pilot aktivnost o razvoju rješenja intermodalnosti između obalnog područja Slovenije, Ljubljanske urbane regije i ljubljanske zrakoplovne luke Jože Pučnik, koja će sada uzeti u obzir učinke pandemije COVID-19.

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. (HŽPP) predstavio je reviziju hrvatske studije izvedivosti projekta Inter-Connect, definiranjem metodologije za utvrđivanje putničkih tokova između željezničkog čvora Zagreb i obalnog područja Jadrana, uzimajući u obzir učinak pandemije COVID-19.

Zadnji dio sastanka fokusirao se na komunikacijske aktivnosti koje uključuju namjensku promociju putem utvrđenih komunikacijskih kanala (web stranica i društvene mreže) i niz događaja na visokom nivou u sudjelovanju gradova koji će nastojati uključiti posebnu ciljnu skupinu i riješiti određeni problem. Tako će se npr. događaj koji je organizirao HŽPP fokusirati na promjenu ponašanja. Istovremeno, općina Igoumenitsa nastojat će promovirati načelo suradnje dionika za postizanje ciljeva održive mobilnosti putnika, dok će se ITL  detaljnije baviti putničkim intermodalnim transportnim rješenjima, a MIE (Općina Igoumenitsa) će analizirati specifične potrebe vezane uz mobilnost zemalja korisnica programa IPA (Instrument za pretpristupnu pomoć).

Osim toga, Inter-Connect PLUS organizirat će obuku za uključivanje putnika u planiranje održive mobilnosti   (CERTH/HIT), sudjelovanje u programu ADRION i dr. relevantne događaje kao i povezivanje s tematskim  klasterima ADRION-a (prethodni o mobilnosti putnika i 2. poziv tematskog podklastera br.3 u turizmu).

Pogledajte više novosti koje su dostupne na web stranici Inter-Connect PLUS’ i društvenim mrežama. Tehnički događaji, obuke i ostale aktivnosti slijede!

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI:
Ovo priopćenje izrađeno je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj ovoga priopćenja isključiva je odgovornost partnerstva Inter-Connect PLUS te ono nužno ne predstavlja stajalište Europske unije i/ili nadležnih tijela Programa ADRION.