HŽPP

INTER-CONNECT

Predstavljen projekt Inter-Connect

Datum: 23.11.2017. 11:00:00
Od 20. do 22. studenoga 2017. u Opatiji je održana Međunarodna multidisciplinarna konferencija o moru, transportu i logistici 2017.

Od 20. do 22. studenoga 2017. u Opatiji je održana Međunarodna multidisciplinarna konferencija o moru, transportu i logistici 2017. na kojoj su sudjelovali predstavnici HŽ Putničkog prijevoza koji su predstavili projekt Inter-Connect.

Konferencija je održana pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske uz angažman znanstvenoga programskog odbora. U sklopu konferencije moderator Ivica Vrkić održao je predavanje vezano uz kapacitet Luke Rijeka pod nazivom „Riječka luka kao ulazna vrata koridora Baltik – Jadran: Mogućnosti i izazovi“, a predstavljeni su i resursi riječkoga prometnog pravca te regionalna suradnja i inicijative koje se ostvaruju na području Jadransko-jonske regije.

U sklopu panela Regionalna suradnja i inicijative za razvoj prometnog koridora Baltik – Jadran bio je  predstavljan projekt Inter-Connect, u kojemu sudjeluje HŽ Putnički prijevoz. Projekt je predstavila glavna referentica za EU legislativu Helena Luketić koja je najavila da će HŽ Putnički prijevoz s radom na projektu početi 1. siječnja 2018. godine. Radi se o međunarodnom strateškom projektu koji je nastavak projekta Rail4SEE, a temelji se na prikupljanju podataka o integriranom prijevozu na jadransko-jonskom području s naglaskom na “zelene” načine prijevoza – željeznicu i prijevoz morem. Uz to, u sklopu projekta bit će izrađena platforma za okupljanje ključnih dionika, akcijski planovi i strategije, sklopljen sporazum o suradnji i namjerama te izrađene smjernice, tj. nacrt za suradnju dionika i poboljšanje mobilnosti u regijama partnera u projektu. Predstavnici HŽ Putničkog prijevoza sudjeluju u pisanju i pripremi projektne ideje kao projektni partner iz Republike Hrvatske te namjeravaju provesti istraživanje željezničke povezanosti gradova iz zaleđa (Ljubljana, Zagreb, Sarajevo) s jadranskim i grčkim lukama. Istraživanje se odnosi i na ostale gradove u RH koji gravitiraju većim središtima kao što su Zagreb, Split i Rijeka, a predstavnici HŽPP-a namjeravaju istražiti načine i mogućnosti „zelenog“ prijevoza s obzirom da se takav prijevoz danas obavlja preko talijanskih luka, pri čemu je na određeni način zapostavljena RH. Između ostalog, rezultat projekta bit  će i studija koja će ispitati mogućnosti povezivanja zaleđa s jadranskim i grčkim lukama te pridonijeti razvoju turizma i ekološki prihvatljivih „zelenih“ načina prijevoza.

Ostale teme kongresa odnosile su se na digitalizaciju kao mogućnost unaprjeđenja pomorskih luka i jačanje konkurentnosti koridora temeljem suradnje luka sjevernog Jadrana.