HŽPP
VAŽNA OBAVIJEST:

Posebna regulacija prometa između kolodvora Dugo Selo, Križevci, Koprivnica i Botovo

Potpisan sporazum o suradnji

Potpisan Sporazum o suradnji s Istarskom razvojnom agencijom u cilju razvoja biciklističkog i željezničkog prijevoza na istarskom području

U sklopu EU projekta ICARUS 1. prosinca potpisan je Sporazum o suradnji s Istarskom razvojnom agencijom u cilju razvoja biciklističkog i željezničkog prijevoza na istarskom području.  

Nastavkom suradnje na projektu ICARUS u sklopu INTERREG programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska predsjednik Uprave HŽPP-a Željko Ukić i direktor Istarske razvojne agencije (IDA) dr. sc. Boris Sabatti potpisali su Sporazum o suradnji kojim će se korištenjem biciklističkog i željezničkog prijevoza poboljšati prometna povezanost u Istarskoj županiji, što će doprinijeti razvoju poduzetničkih i turističkih aktivnosti.

Potpisivanju Sporazuma prethodila je analiza nedostataka i potreba za razvojem infrastrukture u cilju poticanja mobilnosti putnika na području Istarske županije. Na temelju Sporazuma bit će uvedene pilot-aktivnosti vezane uz potencijal razvoja željezničkog prijevoza u cilju učinkovitijeg povezivanja i multimodalnosti, kao i dodatne promocije i turističke valorizacije te razvoja novih proizvoda na području Istarske županije, uključujući cikloturizam. U sklopu pilot-aktivnosti koje će provoditi  IDA do početka turističke sezone 2021. za smještaj bicikla bit će preuređen prostor vagon dizel-motornog vlaka serije 7122, a bit će nabavljeni i informacijski paneli  te postavljene punionice za električne bicikle na području općina i gradova uz željezničku trasu, što će doprinijeti i jačanju lokalnog gospodarstva u Pazinu, Poreču i Rovinju te općinama Kanfanar i Lupoglav. Uz to, projektom Grada Rovinja i Općine Kanfanar nekadašnja trasa željezničke pruge prenamijenit će se u biciklističku stazu koja će u cilju ostvarenja multimodalnosti biti povezana sa željezničkim prijevozom.

Navedene pilot-aktivnosti bit će objedinjene u promotivni video koji će potaknuti stanovnike i turiste na istraživanje ljepota Istre, na čemu će IDA raditi u suradnji s općinama i gradovima, Turističkom zajednicom središnje Istre i Istarskom razvojnom turističkom agencijom. 

Održivost rezultata postignutih u sklopu projekta ICARUS osigurana je provedbom aktivnosti projekta MIMOSA u sklopu INTERREG programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska, kojim će se u iduće dvije godine razvijati usluge za promociju područja i razvoj mobilnosti, što uključuje razvoj sustava pametnih kartica i platforme Via Istra.

Ciljevi projekata ICARUS i MIMOSA usmjereni su na uvođenje informacijsko- komunikacijskih tehnologija, promjenu navika putnika radi poticanja korištenja ekološki prihvatljivijih oblika prijevoza te multimodalnost, odnosno korištenje više održivih oblika prijevoza pri povezivanju obale i unutrašnjosti.