HŽPP

Planovi i izvješća

2024.

Poslovni plan za 2024. godinu
Srednjoročni plan 2024.-2028.
Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu
Obrazloženje financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

2023.

Poslovni plan za 2023.
Srednjoročni plan 2023.  2027.
Obrazloženje izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024.
Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024.
Obrazloženje financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025.
Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2023. i projekcije plana za 2024. i 2025. 
Rebalans poslovnog plana za 2023. godinu
Godišnje izvješće, godišnji nekonsolidirani financijski izvještaj i izvješće neovisnog revizora za 2023
Izvješće o održivosti za 2023.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2023.
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023.
Izvješće o zakupljenim medijima za 2023. godinu


2022.

Poslovni plan za 2022. 
Financijski izvještaj IBRD projekta za 2022. 
Godišnje izvješće i izvješće neovisnog revizora za 2022.
Godišnji konsolidirani financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2022. godinu 
Konsolidirano godišnje izvješće društava grupe HŽ Putnički prijevoz za 2022.  
Godišnji financijski izvještaj za 2022.   
Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2022. 
Srednjoročni plan poslovanja 2022.  2026.
Financijski plan 2022. – 2024
Obrazloženje Financijskog plana 2022.  2024.
Rebalans Plana HŽPP za 2022. 
Rebalans Poslovnog plana za 2022.
Izvješće o zakupljenim medijima za 2022.
Izvješće o održivosti za 2022.
Statistika za 2022.


2021.

Poslovni plan 2021.
Godišnji konsolidirani financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora 2021.
Konsolidirano godišnje izvješće društava grupe HŽPP 2021.
Statistika za 2021.
HZPP - obrazlozenje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021.
Rebalans plana HŽPP za 2021.
HZPP I REBALANS 2021.
Srednjoročni plan poslovanja 2021.  2025.
Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023.
Rebalans poslovnog plana za 2021. / prosinac
II. Rebalans Poslovnog plana za 2021.
Obrazloženje za II. rebalans 2021. HŽPP
Godišnji financijski izvještaj za 2021.
Bilješke uz Godišnji financijski izvještaji za 2021.
Izvješće o zakupljenim medijima za 2021.
Financijski izvještaji IBRD projekta za 2021.
Godišnje izvješće i Izvješće neovisnog revizora za 2021.
Izvješće o održivosti HŽPP za 2021.

2020.

Poslovni plan 2020.
Srednjoročni plan poslovanja 2020. – 2024.
Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu
Bilješke uz Godišnji financijski izvještaji za 2020.godinu (Bilješke uz GFI za 2020.)
Prilog Bilješkama uz godišnji financijski izvještaj za 2020.  Tablica sudskih sporova
Konsolidirano Godišnje izvješće grupe HŽPP za 2020.
Godišnji konsolidirani financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora za 2020.
Izvješće o stanju HŽPP i Izvješće revizora I-XII 2020.
Statistika za 2020.
Izvješće o održivosti HŽPP za 2020.
Financijski izvještaji IBDR 2020
GFI-POD-Prorac-31. prosinac 2020.

2019.

Poslovni plan 2019.
Statistika za 2019.
Konsolidirano godišnje izvješće društava grupe HŽ Putnički prijevoz
Godišnji konsolidirani financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora
Izvješće o održivosti
Srednjoročni plan poslovanja 2019.  2023.
Godišnje izvješće o stanju Društva za 2019.
Financijski izvještaji IBRD projekta za 2019.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.

2018.

Poslovni plan 2018. 
Statistika za 2018.
Godišnji financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora
Godišnji konsolidirani financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora  
Izvješće o održivosti 
Godišnje izvješće o stanju Društva za 2018. 
Financijski izvještaji IBRD projekta za 2018.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.

2017.

Poslovni plan 2017.
Statistika za 2017.
Izvješće o održivosti za 2017.
Izvješće o stanju Društva za 2017.
Financijski izvještaji IBRD Projekta za 2017.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.
Godišnji financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2017.
Godišnji konsolidirani financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora za 2017.

2016.

Poslovni plan 2016.
Statistika za 2016.
Izvješće o stanju Društva za 2016.
Godišnji financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora za 2016.
Godišnji konsolidirani financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora za 2016.
Financijski izvještaji Projekta IBRD i izvještaj o posebnom računu s revizorskim mišljenjem za 2016.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.

2015.

Poslovni plan 2015.
Statistika za 2015.
Izvješće o stanju Društva za 2015.
Financijski izvještaji IBRD Projekta za 2015.
Godišnji financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora za 2015.
Godišnji konsolidirani financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2015.
 
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.

2014.

Godišnje izvješće o stanju Društva za 2014.
Godišnji financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2014.
Godišnji konsolidirani financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2014.
Statistika za 2014.

2013.

Godišnje izvješće o stanju društva 2013.
Godišnji financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2013.
Godišnji konsolidirani financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2013.

2012.

Revizorsko izvješće za 2012.
Praćenje provedbe AKP za I. kvartal 2012. 
Godišnje poslovno izvješće za 2012.

2011.

Godišnje poslovno izvješće za 2011. 
Revizorsko izvješće za 2011.
Praćenje provedbe AKP za I. kvartal 2011.  
Praćenje provedbe AKP za II. kvartal 2011.  
Praćenje provedbe AKP za III. kvartal 2011.

2010.

Godišnje poslovno izvješće za 2010.
Revizorsko izvješće za 2010.
Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera u društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o. u trećem kvartalu 2010.
Praćenje provedbe AKP do rujna 2010.
Upitnik za samoprocjenu sustava unutarnjih financijskih kontrola 

2009.

Godišnje poslovno izvješće za 2009.
Revizorsko izvješće za 2009.