HŽPP

CONNECT2CE

Održan Upravni odbor projekta CONNECT2CE

Datum: 1.12.2017. 11:00:00
U Berlinu je 29. i 30. studenoga 2017. održan 2. sastanak Upravnog odbora partnera projekta CONNECT2CE

Na drugom sastanku Upravnog odbora partnera projekta CONNECT2CE predstavljen je pregled aktivnosti sukladno aplikacijskom obrascu i radnim paketima. Partneri projekta predstavili su planirane aktivnosti za bolju regionalnu povezanost i prekogranični promet u središnjoj Europi te teritorijalne aktivnosti partnera koji će provoditi pilot-projekte. S obzirom da je sudjelovanje dionika ključno za prikupljanje podataka, na sastanku je bila predstavljena angažiranost dionika svakog partnera i napredak pilot-aktivnosti u sklopu projekta. Voditelji paketa WP T1 (KTI, EURAC i PIL) detaljno su izvijestili o aktivnostima vezanim uz metodologiju teritorijalnih procjena svih partnera projekta te sudjelovanju dionika partnera projekta prilikom ispunjavanja upitnika o teritorijalnim potrebama i stanju prometnog sustava u regijama sudionika projekta. Upitnik koji su ispunjavali partneri predočuje teritorijalne potrebe i rješenja prijevoznika na području na kojemu se odvijaju pilot-aktivnosti projekta. Prezentacijama svakog partnera predočena je teritorijalna procjena i potreba te dan uvid u općenitu demografsku strukturu stanovništva područja na kojima će početi pilot-aktivnosti partnera.

Postignute rezultate pilot-aktivnosti, tj. aktivnosti radnog paketa WP T2 prezentirali su voditelji radnog paketa EURAC i FUC. U tijeku je osam pilot-aktivnosti koje se tiču osnovnih djelokruga projekta. Tih osam pilot aktivnosti povezat će tri djelokruga rada partnera. Prvi djelokrug rada je mogućnost povezivanja različitih teritorija/područja pružanjem prijevoznih usluga na temelju  sklapanja ugovora o javnim uslugama (PSO) i usklađivanjem multimodalnih voznih redova. Time se želi unaprijediti željezničke regionalne i prekogranične usluge javnog prijevoza.  Drugi djelokrug je  uvođenje integrirane karte i tarifnog sustava, za što je potrebno testiranje, a potom implementacija integriranih regionalnih i prekograničnih multimodalnih karata koja će biti uvedena prvi put. Zadnji djelokrug je implementacija najučinkovitijeg i najinovativnijeg ICT korisničkog rješenja/alata za pružanje informacija o mobilnosti. Pojedini partneri poduzeli su aktivnosti i počeli suradnju s dionicima sukladno ranije utvrđenoj metodologiji rada.

Sukladno pilot-aktivnostima „Financijski model PSO-a“, HŽ Putnički prijevoz treba dogovoriti sastanak s predstavnicima Slovenskih željeznica u cilju  ugovaranja vanjskih stručnjaka za izradu financijskog modela PSO ugovora, kao prvi korak u rješavanju pilot-aktivnosti br. 2 sukladno AF dokumentu. Upravni odbor završio je planiranjem radionica i dogovorom oko nadolazećih aktivnosti te pozivom na aktivno sudjelovanje svih partnera projekta u budućem projektnom razdoblju, kao i prihvaćanjem izvještaja voditelja radnih paketa.

Više informacija možete pronaći na www.central2020.eu.