HŽPP
VAŽNA OBAVIJEST:

Posebna regulacija prometa između kolodvora Dugo Selo, Križevci, Koprivnica i Botovo

Održan središnji sastanak partnera projekta ICARUS

Projektni sastanak održan virtualno

Sastanak partnera projekta ICARUS održan je 17. veljače 2021. na polovici trajanja projekta. Na sastanku su validirane provedene aktivnosti i dogovorene prenamjene financijskih sredstava za provođenje pilot-aktivnosti partnera.

S obzirom da zbog situacije s pandemijom većina partnera kasni s implementacijom pilot-aktivnosti, proizašla je potreba za prenamjenom financijskih sredstava čija realokacija se izvodi u dogovoru s vodećim partnerom i JS-om (Zajedničko tajništvo Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020). Realokacija financijskih sredstava odobrena je 15. veljače 2021. godine. Time se trajanje projekta produljuje za 6 mjeseci, odnosno do 31. prosinca 2021. godine.

Za provjeru dosadašnjih aktivnosti te reviziju implementacije projektnih zadataka, vodeći partner angažirao je vanjske stručnjake FIT Consulting, koji su uz pomoć razrađene metodologije, upitnika i procjena izradili izvještaj u kojemu su opisani ciljevi procjene aktivnosti u sklopu projekta, procjena proizašlih dokumenata i studija, a ocijenjena je i komunikacija partnera projekta i komunikacija s javnošću, odnosno korisnicima usluga prijevoza i ostalim dionicima. U sklopu revizije dane su i preporuke za završnu fazu provedbe projekta kao bi se postigla visoka uspješnost prije konačne evaluacije aktivnosti te kako bi se poštivali zadani rokovi implementacije pilot-aktivnosti.