HŽPP

INTER-CONNECT

Održan sastanak partnera projekta Inter-Connect

Sastanak je održan 12. i 13. prosinca 2018. u Zagrebu u organizaciji HŽPP-a

Aktivnosti u sklopu projekta prezentirane su na dvodnevnom radnom sastanku u Zagrebu. Prvi dan počeo je prezentacijama o novostima u provođenju pilot-aktivnosti partnera projekta. Svaki partner pripremio je izvještaj o napretku u kojemu su analizirane poduzete aktivnosti i implementacija rezultata. Pilot-aktivnost partnera HŽ Putničkog prijevoza jest usluga izrade elaborata (studije izvedivosti) u funkciji definiranja metodologije za utvrđivanje tokova putnika između Grada Zagreba i jadranske obale. Za izvršenje izrade studije angažirani su stručnjaci koji su trebali provesti i ankete na nacionalnoj i transnacionalnoj osnovi vezane uz prijevoznu potražnju i ponudu u Hrvatskoj te predložiti mjere za daljnji razvoj usluge prijevoza. Prikupljanjem podataka od svih partnera, voditelji radnih paketa prezentirali su ukupan napredak projekta te nastavak kreiranja novih alata kojima će se lakše utjecati na prometnu povezanost na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Službena web stranica i baze podataka u kojima je omogućeno pretraživanje dokumenata bit će na raspolaganju svim zainteresiranima prije isteka završetka projekta. Svi partneri sudjeluju u kreiranju baze podataka, tzv. online portala na kojemu će biti objavljeni svi strateški dokumenti neophodni za pružanje usluge prijevoza, prvenstveno željezničkog i pomorskog. Također, partneri projekta trebaju provoditi aktivnosti vezane uz organizaciju okruglih stolova i događaja za širu javnost u cilju upoznavanja nacionalnih tijela, lokalne i regionalne samouprave te ostalih javnih i privatnih prijevoznika s pravnim okvirima prijevoznih strategija i planovima gradova/regija koje u pojedinim segmentima trebaju nadopunu.  

Na kraju dvodnevnog sastanka održan je i sastanak Upravnog odbora projekta Inter-Connect kojim su potvrđeni zaključci sa sastanka te dogovoreni rokovi za izvršavanje zadataka.