HŽPP

CONNECT2CE

Održan sastanak partnera projekta CONNECT2CE

Datum: 15.2.2018. 11:00:00
U Bruxellesu je 13. i 14. veljače 2018. održan sastanak partnera projekta CONNECT2CE

U sklopu sastanka organizirana je transnacionalna radionica za sve punopravne i pridružene partnere projekta. Vodeći partner projekta predstavio je aktivnosti i inicijalne radnje sukladno aplikacijskom obrascu i radnim paketima. S obzirom da su na sastanku bili nazočni i predstavnici autonomnih regija partnera projekta, predstavnici ministarstava i europskih institucija/mreža gradova za javni prijevoz, prezentacije koje su održali upotpunjuju pilot-aktivnosti partnera projekta i pružaju podršku daljnjim aktivnostima sukladno planu i ciljevima projekta. Partneri projekta imali su mogućnost sudjelovati u raspravi sa stručnjacima oko pojedinih pitanja vezanim uz provođenje vlastitih pilot-aktivnosti i dobiti savjete o tome kako unaprijediti zadatke i ostvariti željene ciljeve. Voditelji paketa WP T1 (KTI, EURAC i PIL) predstavili su detaljno izvješće o aktivnostima vezanim uz metodologiju teritorijalnih procjena, probleme s kojima su se susreli i načine na koje su ih riješavali. 

Okrugli stol omogućio je izvještavanje partnera o postignutim rezultatima vezanim uz pilot-aktivnosti i njihovu doprinosu na nacionalnoj razini. U tijeku je 8 pilot-aktivnosti koje se tiču osnovnih stupova projekta. Radi se o tri povezana djelokruga rada: mogućnost povezivanja različitih područja pružanja usluge sklapanjem Ugovora o uslugama javnog prijevoza (PSO) usklađivanjem multimodalnih voznih redova te unaprjeđenjem željezničkih regionalnih i prekograničnih usluga, integrirane karte i tarifni sustavi – testiranje i implementacija integriranih regionalnih i prekograničnih multimodalnih karata i implementacija najučinkovitijeg i najinovativnijeg ICT rješenja/alata za pružanje informacija o mobilnosti korisnicima. Također, zbog promjene partnera u sklopu projekta pojedine aktivnosti nisu završene, ali se očekuje njihov brz napredak. Napredak planiranih aktivnosti za bolju regionalnu povezanost i prekogranični promet u središnjoj Europi predočen je prezentacijama voditelja radnih paketa i njihovim savjetima za daljnje postupanje i kreiranje aktivnosti svih sudionika projekta.

Voditelj projekta CEI dao je detaljan uvid u financijski dio projekta. Sukladno podacima svih partnera projekta po završetku prvoga izvještajnog razdoblja naglasak je na prihvatljivosti svih ostvarenih troškova te visokom postotku uspješnosti izvođenja projektnih aktivnosti sukladno aplikacijskom dokumentu.

Više na: www.interreg-central.eu/.