HŽPP

INTER-CONNECT

Održan okrugli stol dionika projekta INTER-CONNECT

20.prosinca 2018. u Splitu je održan okrugli stol dionika projekta INTER-CONNECT iz Hrvatske.

HŽPP se kao partner projekta INTER-CONNECT bavi istraživanjem željezničke povezanosti gradova iz zaleđa (Ljubljana, Zagreb, Sarajevo) s jadranskim lukama te nadalje morskim putem s grčkim lukama. Navedeno istraživanje odnosi se i na ostale gradove u RH koji gravitiraju većim središtima kao što su Zagreb, Split i Rijeka. U sklopu projekta HŽPP istražuje načine i mogućnosti zelenoga željezničkog i pomorskog prijevoza s obzirom da se danas sav putnički i teretni prijevoz organizira preko talijanskih luka, pri čemu je RH na određeni način zapostavljena.

Između ostalog, rezultat istraživanja bit će studija koja će obrazložiti mogućnosti povezivanja zaleđa s jadranskim lukama te u konačnici i grčkim lukama, a rezultati studije pridonijet će razvoju turizma i ekološki prihvatljivih „zelenih“ načina prijevoza. Studija će istražiti povezanost kopnenog dijela Hrvatske s obalom te gradova na obali (Rijeka, Split, Zadar, Šibenik, Dubrovnik) s ostalim gradovima partnera (Igumenica, Bar, Trst, Ancona, Bari i drugi), pri čemu dionici projekta trebaju ustupiti dostupne informacije za kreiranje jedinstvene baze podataka vezane uz mogućnosti prijevoza na turističkim putovanjima i u svakodnevnim migracijama stanovništva.

Uz predstavnike HŽ Putničkog prijevoza, koji je partner projekta INTER-CONNECT, na okruglom stolu sudjelovali su i predstavnici Turističke zajednice grada Splita, HŽ infrastrukture te vanjski stručnjaci. Okruglim stolom i otvorenim dijalogom otvorena je mogućnost utjecaja na kreiranje rezultata studije sukladno potrebama dionika. Vanjski stručnjaci proveli su ankete kojima su ispitane potrebe putnika za turističkim uslugama, navike putnika te planirana putovanja. Uz koristi za prijevoznike koji će izravno biti uključeni u projekt, buduće mapiranje i prikaz povezanosti regije doprinijet će radu turističkih agencija i ministarstava.