HŽPP

INTER-CONNECT

Održan drugi okrugli stol

U Splitu 8. studenoga 2019. održan sastanak predstavnika HŽPP i TZ Grada Splita.

Sastankom je potvrđena buduća suradnja i potpisivanje Memoranduma o razumijevanju kojim će se promicati rezultati istraživanja provedenih u sklopu projekta Inter-Connect. Glavni cilj projekta Inter-Connect je promicanje intermodalnoga prijevoza putnika i revitalizacija korištenja željeznice u regijama programa ADRION, i to pružanjem podrške donositeljima odluka kroz prijedloge za smanjenje postojećih neučinkovitosti u razvoju intermodalnoga prijevoza “od vrata do vrata”. U okviru projekta Inter-Connect, HŽPP je među putnicima proveo anketu o prijevoznim tokovima na relaciji čvor Zagreb – jadranska obala (Split), uključujući sve aspekte usluge prijevoza (trajanje putovanja, pouzdanost, frekvencija, sigurnost, udobnost, pristupačnost itd.). Rezultati ankete potvrđuju potrebu za suradnjom i unaprjeđenjem postojećih usluga.

Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju nastavit će se s aktivnostima istraživanja, poduprijeti svi vidovi suradnje i moguća integracija prijevoznika te promovirati integrirani prijevoz. Pri tome će Turistička zajednica Grada Splita podupirati napore HŽ Putničkog prijevoza vezane uz integraciju s drugim prijevoznicima te promovirati Grad Split i njegove brodske veze.