HŽPP

Objava po zaključcima Okruglog stola društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

vezano uz promjenu artikala radne/službene i zaštitne odjeće, obuće i osobnih zaštitnih sredstava – objava Propisnika za artikl Radna jakna – vjetrovka 3/1, Muška / ženska

HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Strojarska cesta 11, Zagreb sukladno objavljenom javnom pozivu za iskazivanje interesa za sudjelovanje na Okruglom stolu Društva vezano uz promjenu artikala radne/službene i zaštitne odjeće, obuće i osobnih zaštitnih sredstava održao je dana 14.07.2017. godine, s početkom u 10.00 sati, predmetno savjetovanje.

Okrugli stol organiziran je isključivo u svrhu ispitivanja tržišta i tehničkih konzultacija sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi čiji je HŽ Putnički prijevoz obveznik te ne može predstavljati nikakvu obvezu za zaključenje ugovora ili nastanka bilo kakvih obveza za HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

Sukladno provedenom savjetovanju, u proteklom razdoblju HŽ Putnički prijevoz d.o.o. je izradio tehničke specifikacije artikla Radna jakna – vjetrovka 3/1, Muška / ženska i utvrdio Propisnik za navedeni artikl.

Poštujući načela javnosti i transparentnosti HŽ Putnički prijevoz d.o.o. javno stavlja na uvid svim zainteresiranim gospodarskim subjektima predmetni propisnik koji sadrži opis te tehničke specifikacije i posebne uvjete na prethodno savjetovanje u trajanju od pet dana od dana objave.

Sva mišljenja zainteresirani gospodarski subjekti obvezni su dostaviti u pisanom obliku u navedenom roku na mail okrugli_stol@hzpp.hr.

Propisnik za radnu jaknu preuzmite  ovdje.

U Zagrebu, dana 28. svibnja 2018. godine.