HŽPP

INTER-CONNECT

Obilježen Dan inženjera RH

U sklopu svečanosti HDŽI i HŽPP predstavili projekt Inter-Connect

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera i ove je godine 28. veljače 2019. obilježilo Dan inženjera RH u Klubu HDŽI, Zagreb, Petrinjska 89.

U sklopu svečanosti obilježavanja Dana inženjera RH, HDŽI je u suradnji s HŽ Putničkim prijevozom organizirao predstavljanje projekta Inter-Connect, odnosno pilot-aktivnosti Studije izvedivosti u funkciji definiranja metodologije za utvrđivanje tokova putnika između grada Zagreba i jadranske obale. Projekt Inter-Connect financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoji (ERDF) i IPA II u cilju promocije intermodalnog prijevoza putnika i revitalizaciji željeznice u jadranskoj i jonskoj (ADRION) regiji, pružajući podršku donositeljima odluka putem prijedloga za smanjenje postojećih neučinkovitosti razvoja intermodalnog prijevoza od vrata do vrata. Inter-Connect je međunarodni strateški projekt koji je nastavak projekta Rail4SEE (www.rail4see.eu), a temelji se na prikupljanju podataka o integriranom prijevozu na jadransko-jonskom području (s naglaskom na “zelene” načine prijevoza, odnosno željeznički i pomorski prijevoz), izradi platforme za okupljanje ključnih dionika, izradi akcijskih planova i strategija, sklapanju sporazuma o suradnji, izradi smjernica za suradnju dionika i poboljšanju mobilnosti u regiji. Rezultat i doprinos HŽPP-a je studija koja ispituje mogućnosti povezivanja zaleđa s jadranskim lukama i grčkim lukama i koja može doprinijeti razvoju turizma i ekološki prihvatljivih „zelenih“ načina prijevoza.

Nakon prezentacije projekta o navedenoj temi i željezničkom povezivanju unutrašnjosti s destinacijama na Jadranu, održana je prezentacija studije te kraća stručna rasprava u kojoj su sudjelovali svi sudionici.