HŽPP

Inter-Connect PLUS

O projektu

Inter-Connect PLUS kao odgovor na utjecaj Covid 19 pandemije na prometni sektor

Inter-Connect PLUS je projekt u sklopu ADRION programa koji se suočava s novonastalim situacijama u prometnom sektoru uslijed Covid 19 pandemije. U sklopu projekta biti će kreirane prometne analize, procjene i studije izvedivosti za svladavanje različitih prijevoznih nedostataka.

Program: Interreg V- B Jadransko-jonski program – ADRION 2014. -2020.

Poziv: 4

Specifični cilj: 'Poboljšanje kapaciteta za integrirani prijevoz i multimodalne usluge u Jadransko jonskom području'

Trajanje: 01/01/2022 – 30/06/2022

Broj partnera: 7 punopravnih

Vrijednost projekta: 173.400,00 EUR

Budžet za HŽ PP: 28.100,00 EUR

Stopa sufinanciranja: 85%