HŽPP
VAŽNA OBAVIJEST:

Posebna regulacija prometa između kolodvora Dugo Selo, Križevci, Koprivnica i Botovo

O projektu

MIMOSA za održiva rješenja u javnom pomorskom i multimodalnom putničkom prijevozu

Ukupno 19 partnera iz Hrvatske i Italije sudjeluje u strateškom projektu MIMOSA kojemu je cilj poboljšati ponudu održivih multimodalnih rješenja i usluga u javnom putničkom prijevozu te promovirati novi pristup mobilnosti putnika između Hrvatske i Italije.

Projektom će se definirati potražnja za prijevoznim uslugama na regionalnoj i prekograničnoj razini te osmisliti kvalitetniji načini ostvarivanja prekograničnih veza i poboljšati ponuda usluga u cilju ostvarivanja održivoga prekograničnog multimodalnog javnog prijevoza putnika.

Vrijednost projekta iznosi 7,14 milijuna EUR, od čega se Programom prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska (Interreg Italy - Croatia) financira 85% sredstava. Priprema projekta počela je u siječnju 2020., a projekt traje od srpnja 2020. do prosinca 2022. godine.

Partneri u projektu, među kojima su najvažniji regionalni i nacionalni dionici u Hrvatskoj i Italiji, pristupit će rješavanju izazova u cilju povećanja multimodalnosti i smanjenja utjecaja prometa na okoliš. Uz razvoj multimodalnih te inovativnih i pametnih alata i tehnologija, projekt MIMOSA usredotočuje se na promjenu načina ostvarivanja prekograničnih i regionalnih veza, čime će se poboljšati dostupnost usluga i mobilnost putnika, smanjiti emisija ugljičnih plinova i osigurati održivost javnog prijevoza putnika.

Uz redovne zajedničke aktivnosti partnera, HŽ Putnički prijevoz definirat će potražnju za prijevoznim uslugama na prugama Rijeka – Šapjane i Pula – Buzet, uz tendenciju poboljšanja prometnih tokova kroz Sloveniju prema Italiji. Također, HŽ Putnički prijevoz vodi i upravlja komunikacijom projekta te je odgovoran za promociju projekta i projektnih partnera i predstavljanje rezultata projekta.  

Više o Programu prekogranične suradnje Italija – Hrvatska (Interreg Italy - Croatia) možete potražiti na https://www.italy-croatia.eu/.