HŽPP

CONNECT2CE

O projektu

HŽ PP službeno započeo svoj rad na projektu CONNECT2CE

Nakon pripremnih radova u 2014. i 2015., HŽ Putnički prijevoz je s 01.06.2017. službeno započeo svoj rad na projektu CONNECT2CE u okviru Interreg programa središnje Europe.

Naziv: Improved rail connections and smart mobility in Central Europe

Početak: 6/2017

Trajanje: 36 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 2,8 mil. EUR.

Ukupna vrijednost projekta za HŽ PP: 171.415,00 EUR

Postotak sufinanciranja za HŽ PP: 85%

Izvor sufinanciranja: European Regional Development Fund - ERDF

Program: Interreg Central Europe

Broj partnera: 13 punopravnih (PP) + 12 pridruženih (AP)

Broj država: 8

Cilj projekta je adresirati lošu pristupačnost regionalnih i perifernih područja te područja uz granicu do glavnih TEN-T prometnih središta u urbanim područjima.

Projekt CONNECT2CE teži svladavanju prepreka koje onemogućuju teritorijalnu suradnju u smislu regionalne, periferne i prekogranične suradnje prijevoznih poduzeća prema i od glavnih regionalnih/nacionalnih EU prometnih mreža i čvorišta. Ideja za projekt nastala je na temelju dugogodišnjeg fenomena urbanizacije, kao posljedica iseljavanja ljudi iz ruralnih područja odnosno depopulacijom stanovništva nastali su izazovi u organizaciji efikasnog prijevoza što ujedno i pridonosi negativnom trendu smanjivanja potreba javnog prijevoza u ruralnim područjima i u konačnici ukidanju usluga javnog prijevoza. CONNECT2CE želi poboljšati kvalitativno i kvantitativno razumijevanje te podići razinu svjesnosti trenutne i buduće potrebe za uslugama regionalnog javnog prijevoza u središnjoj Europi te ustupiti projektnim partnerima, nadležnim tijelima i regionalnim javnim prijevoznicima alate i vještine kojima će unaprijediti svoje prijevozne politike. Projektom će se unaprijediti učinkovito planiranje prijevoznih kapaciteta javnog prijevoznog sektora u središnjoj Europi da bi se udovoljilo perifernoj i prekograničnoj potražnji. To će se postići elaboriranjem, usklađivanjem i koordinacijom strategija, akcijskih planova i alata koji će se implementirati na regionalnoj i prekograničnoj razini kroz pilot akcije.

Radi se o tri međusobno povezana djelokruga rada (outputa):

  • Mogućnost povezivanja različitih područja pružanja usluge – sklapanjem Ugovora o uslugama javnog prijevoza (PSO), usklađivanjem multimodalnih voznih redova te unaprjeđenjem željezničkih regionalnih i prekograničnih usluga.
  • Integrirana karata i tarifni sustavi – testiranjem i implementacijom integriranih regionalnih i prekograničnih multimodalnih karata po prvi puta.
  • Implementacija najučinkovitijeg i najinovativnijeg ICT rješenja/alata za pružanje informacija o mobilnosti korisnicima.

Ovim outputima razviti će se transnacionalna razina i pružiti zajedničko rješenje zajedničkom problemu. Treba ih zajednički razvijati i razrađivati kako bi se primijenili u vrijeme trajanja projekta aktivnim sudjelovanjem projektnih partnera u sklopu svih radnih paketa. Transnacionalnom strategijom i akcijskim planovima na regionalnoj i prekograničnoj razini kombinira se prometni i gospodarsko - teritorijalni razvoj projektnih partnera. Svaki od projektnih partnera odgovoran je za vlastiti doprinos u vidu pilot projekta, a za koji ima potpunu podršku voditelja svakog radnog paketa.

Više informacija potražite na Internet stranici projektaFacebook-uTwitter-u i LinkedIn profilu.