HŽPP

SUSTANCE

O projektu

SUSTANCE za bolju mobilnost u pograničnim područjima

Osam partnera iz Hrvatske, Italije, Slovenije i Mađarske sudjeluje u projektu SUSTANCE kojemu je glavni cilj poboljšati povezanost javnog prijevoza između slabo naseljenih ruralnih, perifernih i prekograničnih regija i urbanih područja u kojima se nalaze glavna prometna čvorišta, s posebnim naglaskom na poboljšanje prijevozne usluge javnoga željezničkog prometa u prekograničnim područjima. Naglasak je i na razvoju inovativnih ICT rješenja za poboljšanje održive mobilnosti putnika u Srednjoj Europi, uz primjenu pristupa odozdo prema gore i uključivanje relevantnih dionika.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2 milijuna EUR, od čega se kroz Program transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa financira 80 % sredstava. Projekt je prijavljen na prvom pozivu novog programskog razdoblja 2021. – 2027., otvorenom u studenom 2022., a traje od 1. travnja 2023. do kraja ožujka 2026. godine.

Tematika je poznata svim državama sudionicama projekta u kojima je korištenje javnog prijevoza i dalje izazov za stanovnike u slabo naseljenim područjima pograničnih regija u kojima često nema zadovoljavajuće ponude javnog prijevoza. Projekt SUSTANCE uključuje širok raspon dionika koji zajednički trebaju osmisliti inovativne usluge mobilnosti i sheme upravljanja koje će pomoći javnim tijelima da promijene nezadovoljavajuću ponudu. Kako bi to postigli, partneri uvode prilagođene intervencije u željezničkom prijevozu i razvijaju prateće ICT alate.

U suradnji sa Slovenskim željeznicama, HŽ Putnički prijevoz će povezati Trst (Villa Opicina) s Rijekom preko Slovenije. Uz navedenu željezničku liniju, u sklopu projekta promovirat će se prekogranična održiva mobilnost izradom web portala i mobilne aplikacije s informacijama o biciklističkim stazama, destinacijama i ostalim informacijama u svrhu poticanja korištenja kombiniranog prijevoza vlakom i biciklom kao zelene opcije prijevoza kroz sve tri države. Također, HŽ Putnički prijevoz vodi i upravlja komunikacijom projekta te je odgovoran za promociju projekta i projektnih partnera te predstavljanje rezultata projekta.  

Više o Programu transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa možete potražiti na web stranici programa, a o projektu SUSTANCE na projektnoj web stranici.

Facebook

Twitter

LinkedIN