HŽPP
VAŽNA OBAVIJEST:

Posebna regulacija prometa između kolodvora Dugo Selo, Križevci, Koprivnica i Botovo

Novi webinari

U sklopu projekta ICARUS saznajte više o MaaS konceptu

Institut za promet i logistiku iz Bologne (ITL) organizira 3 webinara o MaaS konceptu (MaaS – Mobility as a Service - Mobilnost kao usluga) pod nazivom “MaaS Talks”.

Kroz s tri webinara istražiti će potencijal integracije niza održivih mogućnosti prijevoza u jedinstvenu uslugu mobilnosti dostupnu na zahtjev, odgovaranjem na pitanja poput "koje su glavne socijalne, ekološke i ekonomske koristi MaaS-a?" i "kako odabrati najučinkovitiji MaaS model za svoj teritorij".

Link za registraciju kao i dodatne informacije o svakom webinaru dostupne su ovdje.

Prvi webinar je predviđen za 13.5.2021. Istražiti će se glavne komponente MaaS-a, razgovarati o ulozi integracije podataka i usredotočiti se na funkcije koje će se aktivirati da bi se omogućilo besprijekorno iskustvo krajnjih korisnika. Analizirati će se rizici i mogućnosti povezani s procesom digitalizacije na područjima različite gustoće naseljenosti, a predstaviti će se i dvije studije slučaja primjene MaaS-a.

Drugi webinar je predviđen za 27.05.2021. Ovaj webinar istražit će karakteristike ekosustava MaaS te glavne poslovne modele i pristupe koji se testiraju i primjenjuju u cijeloj Europi. Konkretno, otkriti ćemo tko su glavni akteri koji su do sada sudjelovali u izazovu MaaS-a i kako mogu doprinijeti oblikovanju mobilnosti u budućnosti.

Treći webinar je predviđen za 9.6.2021. Planiranje MaaS-a može stvoriti dodanu vrijednost postojećim mrežama mobilnosti, ali samo ako je u skladu s ciljevima i strategijama održive mobilnosti dizajniranim za određeno područje. Posljednja epizoda analizirati će glavne društvene dobrobiti MaaS-a za okoliš i pružiti savjete o tome kako stvoriti uvjete za provedbu održive i učinkovite sheme mobilnosti kao usluge.