HŽPP

Najam lokomotiva

Najam lokomotiva

Datum: 23.2.2024. 14:04:01

Temeljem članka 28. Izjave o osnivanju Društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Uprava Društva, na 11. sjednici, održanoj dana 22. veljače 2024. godine, donijela je

 

O D L U K U

o cijenama i bitnim uvjetima za pružanje usluge vuče i davanju u zakup jedne ili više lokomotiva serije oznake 1141, 1142, 2044 i 2132

Utvrđuju se cijene i bitni uvjeti za pružanje usluge vuče i davanja u zakup jedne ili više lokomotiva serijske oznake 1141, 1142, 2044 i 2132 koje su u vlasništvu HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. i koje prometuju na prugama u Republici Hrvatskoj (dalje: lokomotive) trgovačkim društvima koji posjeduju Rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i Dozvolu za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (Zakupnicima), na razdoblje do 30 dana (kratkotrajni zakup) i na razdoblje duže od 30 dana (dugotrajni zakup).

Cijene i bitne uvjete za pružanje usluge vuče i davanja u zakup jedne ili više lokomotiva preuzmite ovdje .

Ostale informacije

Zahtjev se podnosi na adresu HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Strojarska cesta 11, 10 135 Zagreb ili e-mail vedran.blazic@hzpp.hr i hrvoje.zajec@hzpp.hr

Nakon potvrde narudžbe naručitelj usluge dostavlja narudžbenicu u pisanom ili elektroničkom obliku najmanje 48 sati prije početka razdoblja najma.